Dziś jest 27 listopada 2015, imieniny Franciszka, Kseni, Maksymiliana.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


16.4.2012 - 22.4.2012 (0425/15/2012)        Pobierz numer
o MAŁOPOLSKIM INSTRUKTORZE ROKU 2012; obradowało Zebranie Delegatów OIGOSK; o tym jak szare komórki Twoich kursantów wpływają na Twoją pracę?; o braku empatii; w marcu wypadków, ale nadal więcej zabitych; o potrzebie ustalenia minimalnej ceny za godzinę szkolenia; jeszcze jeden podpis i taryfikator do publikacji; o obowiązkowym przeglądzie technicznym rowerów; są kolejne wersje projektów trzech rozporządzeń; o sytuacji, gdy sprawca stłuczki uciekł; na parkingu niestrzeżonym; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
16.4.2012
A rozporządzenia do ustawy o kierujących?

Posłanka Monika Wielichowska do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zaadresowała interpelację nr 3916 w sprawie określenia w formie rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami szczegółowych wymagań dotyczących podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Chcą ustalenia minimalnej ceny za godzinę szkolenia, nie za kurs

Ośrodki szkolenia kierowców przy okazji powszechnej dyskusji nad zapisami ustawy o kierujących pojazdami oraz projektami aktów wykonawczych postulowały także ustalenie minimalnej ceny szkolenia. W najbliższych dniach - jak donosi “Dziennik Łódzki” - przedstawiciele szkół jazdy wybierają się do ministerstwa transportu, także w tej sprawie. - Kurs na prawo jazdy powinien kosztować ok. 1600 zł. To jest realna cena za szkolenie - mówi Zbigniew Popławski, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i właściciel łódzkiej szkoły jazdy. Każda autoszkoła, która uczy kursantów za mniej niż tysiąc zł, na pewno nie robi tego rzetelnie. I przez to mamy kiepską zdawalność podczas egzaminów na prawo jazdy. Popławski opowiada, że kursant, który płaci za szkolenie 800 zł, nie zostanie dobrze przygotowany do egzaminu - czytamy na łamach dziennika. Ta nierealnie niska cena kursu ma być tak kalkulowana, iż zamiast jazd w ruchu drogowym, te w większości odbywają się na placu manewrowym, znane są praktyki celowego wjeżdżania, a co za tym idzie postoju, w korkach miejskich itd. itd. Jak mówi wiceprezes OIGOSK chce także podwyższenia ceny za egzamin państwowy nawet do 500 zł. Cel - mniej egzaminów kandydatów na kierowców, którzy nie słabo wyszkoleni.

 

 

W przywołanym Liście otwartym do ministra transportu przygotowanym przez Pomorskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy Wejherowo  oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców Koszalin, autorzy w sprawie potrzeby ustalenia minimalnej ceny napisali:

“(...) III. Prosimy również Szanownego Pana Ministra o zajęcie się sprawą regulacji mających na celu normalizację cen kursów na prawo jazdy. Tajemnicą Poliszynela jest to, że wiele ośrodków szkoli za ceny poniżej opłacalności, oszczędzając na jakości. Żaden ośrodek dbający o poziom pracy nie może konkurować z takim “ośrodkiem”. Wprowadzenie regulacji cenowej, na przykład ceny minimalnej, spowodowałoby podniesienie jakości usług. Miałoby to realne przełożenie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nauki jazdy konkurowałyby poziomem szkolenia, a nie ceną, która w Polsce waha się od 700-1700 zł. W skład kursu wchodzi 30 godzin jazd i 30 godzin zajęć teoretycznych, egzaminy wewnętrzne oraz najczęściej materiały dydaktyczne. Tymczasem egzamin państwowy praktyczny kosztuje 112 zł za około 40 minut pracy egzaminatora. Na rynku od wielu lat działają firmy, które szkolą po zaniżonych cenach, a jakość usługi jest najczęściej adekwatna do kwoty, którą uiszcza nieświadomy kursant.“

 

 

List jest oceniany jako napisany dobrze i poruszający rzeczywiste problemy środowiska, zyskuje poparcie. Pojawiają się na fali dyskusji w szkołach jazdy interesujące propozycja, jak np. jednego z naszych czytelników. Napisał m.inn.: “Co do ceny minimalnej, to już rozmawiałem z autorami listu i proponuję zabieganie o ustalenie ceny za godzinę jazdy i godzinę teorii. To miałoby sens.” Czy rzeczywiście ustalenie ceny minimalnej przełoży się na jakość szkolenia, a ostatecznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego? - pytają przeciwnicy pomysłu.

 

Co Państwo myślicie o propozycjach? Czekamy na wypowiedzi - tygodnik@prawodrogowe.pl

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Kursy specjalistyczne i egzaminy kwalifikacyjne służb
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierował do konsultacji rozporządzenie (w wersji z dnia 4 kwietnia 2012 r.) w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, z uwzględnieniem wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności inspektora w ramach danego rodzaju służby, w tym minimalne liczby godzin zajęć na poszczególnych kursach, a także kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzorów zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Nowy projekt w sprawie badań technicznych pojazdów
Kategorie:  » badania techniczne

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
O poprawie jakości stanowionego prawa
Kategorie:  » Sejm RP  » akty prawne

W Sejmie RP odbyła się dyskusja poświęcona prawidłowej legislacji. Wskazano na działania mogące poprawic jakość stanowionego prawa takie jak: stworzenie specjalnego kodeksu odnoszącego się do procedury legislacyjnej oraz powołanie internetowej platformy, przez którą możliwe byłyby konsultacje projektów ustaw. W debacie udział wzięli m.in. prawnicy-konstytucjonaliści, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz posłowie i senatorowie. Konferencja została zorganizowana w ramach prac sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, iż aktualnie w naszym kraju więcej czasu zajmuje ustawodawcy "poprawianie tego, co zostało zrobione, aniżeli tworzenie nowych regulacji". Podkreślił znaczenie szybkości stanowionego prawa, sprawności w pokonywaniu przeciwników zmian, a także skuteczności wprowadzanych nowelizacji.

Zaproponowany kodeks podstępowania legislacyjnego, to byłaby ustawa o tworzeniu prawa. Autorzy projektów zobowiązani byliby, właśnie tą ustawą, do konsultowania propozycji z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, z obywatelami. W ten sposób byłyby możliwe dyskusje i rozmowy np. w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie mogłoby wykluczyć ewentualną pozorność procesu legislacyjnego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Pasażer powodujący zagrożenie w ruchu drogowym

Pijany pasażer autokaru ze Szczecina do Warszawy zakończył swoją podróż w policyjnym areszcie. Był agresywny, zaczepiał podróżnych, a nawet kierowcę! Krewki 30-latek sprawiał kłopoty od początku podróży. Awanturował się, obrażał współpasażerów, a nawet utrudniał prowadzenie pojazdu - doniosła “Gazeta pl Szczecin”. Ostatecznie wezwana przez zdenerwowanego kierowcę policja zatrzymała agresywnego pasażera. Teraz odpowie przed sądem za zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Za popełnione wykroczenia grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Proponowane zmiany warunków technicznych i wyposażenia pojazdów

Opublikowany został projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.  Proponowane zmiany dotyczą pojazdów kat. M1 i N1; numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN); charakterystyki świateł; skuteczności hamowania; wyposażenia taksówki; wyposażeniu roweru i wózka rowerowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 30 dni po publikacji.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
W Sejmie w sprawie opłat za egzaminy na prawo jazdy
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » Sejm RP

Poseł Andrzej Szlachta zgłosił interpelację nr 3943 w sprawie planów zwiększenia opłat za egzaminy na prawo jazdy. Odpowiedzi udzielić ma minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
W sprawie wskaźnika śmiertelnych wypadków drogowych
Kategorie:  » ofiary wypadków drogowych  » wypadki drogowe  » Sejm RP

Do Kancelarii Sejmu RP wpłynęła interpelacja poselska, zarejestrowana pod numerem 3840 w sprawie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce. Zgłaszającym jest poseł Kazimierz Moskal, adresatem minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

 

Interpelacja (nr 3840)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie raportu Komisji Europejskiej dotyczącego liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce

 

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), proszę o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych wynika, że Polska zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod tym względem. Jeszcze w 2010 r. w tej statystyce wyprzedzały nas Rumunia, Grecja i Bułgaria. W całej Unii w ciągu dziesięciu lat wskaźnik śmiertelnych wypadków na drogach spadł o 43%, ale w Polsce już tylko o 29%. W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Czy znane są Panu wyniki badań, według których Polska zajmuje najgorsze miejsce w UE pod względem śmiertelnych ofiar wypadków drogowych?

2. Czy dostrzega Pan problem?

3. Jakie działania podejmie ministerstwo w celu ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych?

Z poważaniem

Poseł Kazimierz Moskal

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.4.2012
Wraca problem jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek

Interpelację nr 3932 w sprawie jakości szkoleń dla kierowców ciężarówek zgłosiła posłanka Anna Grodzka. Adresatem jest minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.4.2012
Jeszcze jeden podpis i taryfikator do publikacji
Kategorie:  » punkty karne  » taryfikator mandatów

 

(Fot.: PD@N 425-37jm)

 

To, że od maja miałby obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych już pisaliśmy. Pamiętajmy jednak, iż rozporządzenie zacznie obowiązywać po trzydziestu dniach od publikacji, czyli raczej chodzi tutaj o ostatnie dni maja. Rozporządzenie, które wprowadza nowy taryfikator punktów karnych, popisali już ministrowie spraw wewnętrznych i transportu - Jacek Cichocki i Sławomir Nowak. Czeka ono na podpis szefa resortu sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Wielokrotnie stawiane jest pytanie, czy rzeczywiście podwyższenie punktów karnych spowoduje wzrost bezpieczeństwa na drogach? Oto odpowiedź: - A niestety dla wielu kierowców 100 czy 200 zł to nie problem, dlatego kara finansowa niczego ich nie uczy - mówi Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Największą dolegliwością jest szybka perspektywa utraty prawa jazdy. Widać to podczas kontroli drogowych. - Ludzie dość szybko godzą się z kwotą mandatu, dyskusja z ich strony zaczyna się wówczas, gdy usłyszą, ile punktów karnych dodanych zostanie do ich konta - przyznaje sierżant Marcin Kozieł, policjant z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dlaczego? Bo konsekwencje ich otrzymania są dla kierowców surowe. Jeśli kierowca uzbiera w ciągu roku więcej niż 24 punkty, wówczas straci prawo jazdy. W przypadku początkujących kierowców, mających prawo jazdy do roku, limit ten wynosi 20 punktów. Dokument można odzyskać dopiero po ponownym zdaniu egzaminu. - A chyba nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że jeśli ktoś ma kilka kategorii prawa jazdy, to musi zdać ponowne egzaminy na każdą z nich – mówi Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. – A to też kosztuje. Za egzamin teoretyczny trzeba zapłacić 22 zł za każą kategorię. Natomiast praktyczny na samochody do 3,5 tony wynosi 112 zł, na motor 140 zł, a ciężarówkę 160 zł. Osoby, które nazbierały większą liczbę punktów, mogą pójść do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na kurs reedukacyjny i zbić sześć oczek. Jego koszt to około 300 zł. - Trwa on 6 godzin. Trzy to zajęcia z psychologiem, trzy z policjantem, który omawia przyczyny i skutki wypadków - mówi Edward Kinder.

 

 

Co nowego w taryfikatorze punktów karnych:

 

- Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami  – 6 pkt (dotychczas 3) 
- Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
- Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1)
- Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną. Za każdego dodaje się 1 pkt - od 1 do max 10 pkt (dotychczas 1)
- Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów – 2 pkt (dotychczas 1 pkt)
- Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 5 pkt (dotychczas 0) 
- Rozmowa przez telefon komórkowy – 5 pkt (dotychczas 0) 
- Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie – 2 pkt (dotychczas 0) 
- Wjechanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 pkt (dotychczas 0)
- Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP – 2 pkt (dotychczas 1)
- Niewłączenie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów – 2 pkt (dotychczas 0) 
- Ciągnięcie osób za pojazdem m.in. na nartach, sankach lub wrotkach – 5 pkt (dotychczas 0) 
- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu – 10 pkt (dotychczas 8) 
- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt (dotychczas 5) 
- Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej – 10 pkt (dotychczas 8 pkt) 
- Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 9) 
- Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi – 10 pkt (dotychczas 8 pkt) 
- Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 pkt (dotychczas 0)
- Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt (dotychczas 3)
- Zakrywanie tablic rejestracyjnych – 3 pkt (dotychczas 0) 
- Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 pkt (dotychczas 0)
- Znika 1 punkt karny za przekroczenie prędkości o 10 km/h i mniej

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.4.2012
Będę doregulował tak długo, jak będę ministrem

"Będę deregulował tak długo, jak będę ministrem" - tymi słowami pożegnał minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin zebranych na debacie w "Gazecie Wyborczej" przedstawicieli zawodów, studentów i ekspertów rynku pracy. Wskazywał, iż gospodarka rozwija się tam, gdzie jest wolny rynek. Spotkaniu towarzyszyły protesty warszawskich taksówkarzy, którzy zdecydowanie opowiadają się przeciwko deregulacji zawodu taksówkarza. Minister po debacie w "Gazecie" powiedział, że przekonują go argumenty taksówkarzy. Co ta wypowiedź oznacza? Czy dojdzie do spotkania ministra z taksówkarzami?

W rozmowie z dziennikarzem “Gazety” Artur Oporski, dyrektor korporacji Ele Taxi w Warszawie na pytanie - Jak pan ocenia postawę ministra Gowina wobec waszego środowiska? Powiedział: Z jednej strony go rozumiem. Musi twardo stać na stanowisku, które przedstawił, czyli deregulacja - tak. Natomiast powinien pochylić się nad każdym zawodem, którego specyfika jest wyjątkowa. Tego przekazu nam właśnie zabrakło, takiego zapewnienia, że ze wszystkimi, będziemy rozmawiać. Jednak po debacie i krótkiej rozmowie z dyrektorem Jarosławem Bełdowskim z departamentu deregulacji i strategii ministerstwa sprawiedliwości - wyczułem, że jest jakaś nić porozumienia. Ale bez spotkania ministra Gowina z taksówkarzami nic z niej nie będzie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.4.2012
Reklamy poza pasem drogowym i ich wpływ na kierowców i pieszych
Kategorie:  » reklama przy drodze  » wypadki drogowe

Minister transportu, budownictwa i gospodarski morskiej odpowiedział na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, który wskazywał na potrzeby uregulowania kwestii związanych z umieszczaniem reklam świetlnych poza pasem drogowym, czyli m.in. na budynkach. W piśmie do resortu, prof. Irena Lipowicz wskazywała, iż reklamy takie nie powinny stwarzać uciążliwości dla pieszych w ruchu drogowym, czy kierowców. Resort odpowiadając, wyjaśnił że działania w zakresie doprecyzowania stosownych aktów prawnych już zostały podjęte. Do końca roku powinny zostać zakończone. Zwrócono się do ośrodków naukowych o określenie np. wpływu reklam podświetlanych np. halogenami na wzrost liczby wypadków drogowych, wskutek zaburzenia czynności psychometrycznych kierowców.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.4.2012
Rząd obradował nad projektem kar za niepłacenie składek ZUS
Kategorie:  » działalność gospodarcza  » pracodawca

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej

 

Nowelizacja ustawy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który ?w listopadzie 2010 r. orzekł niezgodność z ustawą zasadniczą oraz z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi niektórych przepisów dotyczących kar za uchylanie się od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Chodzi o podwójne karanie za ten sam czyn - odpowiedzialność karną za przestępstwo lub wykroczenie oraz dodatkową opłatę. Opłaty dodatkowe są wymierzane przez ZUS w przypadku uchylania się od opłacania składek na ubezpieczenia lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Zmiany wprowadzone do projektu ustawy eliminują niekonstytucyjny mechanizm podwójnego karania za ten sam czyn, utrzymując jednocześnie w systemie prawnym wszystkie sankcje. Zgodnie z propozycją, w przypadku nieopłacania lub opłacania w zaniżonej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne ZUS będzie mógł wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek (jest to powtórzenie już istniejącego przepisu). Skutecznym mechanizmem eliminującym możliwość podwójnego ukarania za ten sam czyn będzie wprowadzenie przepisu, który przewiduje, że w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 218 § 1a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie uchylona decyzja o opłacie dodatkowej. Jej zwrot musi nastąpić w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że wszczęte przez ZUS postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty w przypadku, gdy płatnik został skazany za przestępstwo lub wykroczenie za nieopłacenie lub opłacenie w zaniżonej wysokości składek, zostanie umorzone z urzędu.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.4.2012
O obowiązkowym przeglądzie technicznym rowerów
Kategorie:  » rowery  » warunki techniczne pojazdów

 

(Fot.: PD@N 424-1jm)

 

W środowisku rowerzystów wiele zamieszania spowodowała interpelacja posła Macieja Mroczka, o której informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Propozycja wprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych rowerów wywołała wiele emocji. W rozmowie z ''Gazetą'' poseł sugeruje, by stan techniczny rowerów kontrolowała policja. ''Dlaczego rowerzyści jako uczestnicy ruchu drogowego nie mają nałożonego obowiązku przeprowadzania przeglądu technicznego roweru, czyli sprawdzenia stanu technicznego świateł, hamulców, ogumienia itp., tak jak robią to kierowcy np. samochodów osobowych?'' - sugeruje poseł. Częściowo wycofuje się ze swoich propozycji: - Jestem cyklistą. I przed sezonem przeglądam rower sam. Smaruję łańcuch, pompuję koła, sprawdzam też odblaski i światła itp. Nie są potrzebne stacje diagnostyczne. Koszt sprawdzania tam rowerów przekroczyłby ich wartość. Ale może warto zdyscyplinować policjantów, żeby częściej prowadzili kontrole, do których są uprawnieni. Próbowałem znaleźć dane o ilości rowerów sprawdzanych w 2011 r. przez policję. I nie udało mi się do nich dotrzeć. Podejrzewam, że takich kontroli nie robi się w ogóle. Rowerzyści pytają - Kto ma za to płacić?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
19.4.2012
Cywil miał zastąpić policjanta
Kategorie:  » policja  » Inspekcja Transportu Drogowego

Zastępowanie policjantów tam, gdzie można pracownikami cywilnymi, miało być jednym ze sztandarowych projektów rządu. MSW przyznaje jednak, że operacja się nie udała, chociaż były na ten cel pieniądze - informuje Portal Samorządowy. Jak planowano uwolnione 5 tysięcy stanowisk policyjnych miało być obsadzone pracownikami cywilnymi. Celem takiego działania miało być powrót policjantów do ich policyjnych zajęć. Dzisiejsze statystyki: przesunięcie 3 tys. policjantów do zadań operacyjnych, ale jednocześnie utworzono ponad 4,5 tys. etatów cywilnych. Na organizację tych “cywilnych” etatów było przeznaczone 223 mln zł, wydano 90 275 tys. zł - jak donosi portal. Rachunek prosty, wnioski też. Jednak pamiętać trzeba, iż nie jest to tak proste i jednoznaczne, pozostaje kwestia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
19.4.2012
Pięć lat więzienia za użycie fałszywego biletu parkingowego
Kategorie:  » opłata za parkowanie  » kodeks karny

Pięć lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który użył sfałszowanego biletu parkingowego. 41-letni Piotr K. Został zatrzymany przez śródmiejski patrol tuż po tym , jak kontrolerzy ZDM-u dopatrzyli się oszustwa. Mężczyzna tłumaczył się, że nie miał drobnych, by kupić bilet i skorzystał z propozycji przygodnego przechodnia, który sprzedał mu sfałszowany bilet. Policjanci już przedstawili mu zarzuty posłużenia się przerobionym dokumentem. Piotr K. usłyszał zarzuty posłużenia się sfałszowanym dokumentem.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.4.2012
Są kolejne wersje projektów trzech rozporządzeń

(Fot.: PD@N 425-63-64)

 

Do konsultacji skierowano zostały kolejne projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami. Projekty w wersji z dnia 5 kwietnia 2012 r. dotyczą:

*         rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców;

*         rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;

*         rozporządzenia w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.4.2012
Nieumyślnie spowodowana katastrofa w ruchu lądowym

 

(Fot.: PD@N 425-10)

 

Zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca ciężarówki, który doprowadził do tragicznego zderzenia z autokarem. W wypadku ucierpiało 25 osób. Siedem jest w stanie ciężkim. Największe obrażenia odniósł kierowca autobusu. Sąd w Stargardzie rozpatrzy wniosek prokuratora o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego - mówi prok. Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy szczecińskiej prokuratury okręgowej. - Kwalifikacja prawna czynu także może ulec zmianie - zmienić się może np. liczba osób, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kierowcy grozi do 5 lat więzienia.

Przypomnijmy jak doszło do zdarzenia: W sobotę rano po godz. 8. Na łuku drogi między miejscowościami Kicko i Grabowo naczepa ciężarówki do przewozu kruszywa uderzyła w autokar, którym jechała z naprzeciwka 51-osób. Według wstępnych ustaleń 25-letni kierowca ciężarówki ze zbyt dużą prędkością wjechał w zakręt. Już na jego początku zarzuciło naczepę na lewą stronę drogi - zahaczyła o auto osobowe, urywając mu lusterko. Sto metrów dalej naczepa z wielką siłą uderzyła w autokar od strony kierowcy. Tylko dzięki barierce energochłonnej autokar nie wypadł z szosy i nie stoczył się do głębokiego rowu. Kierowca nie miał przy sobie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia, a tachograf w ciężarówce nie miał ważnego badania okresowego. Kierowca jechał ciężarówką, choć zgodnie z dokumentacją i przepisami mógł jeździć do piątku, a w sobotę już powinien odpoczywać. Inspekcja Transportu Drogowego będzie wyjaśniać, czy kierowca ciężarówki ma uprawnienia zawodowego kierowcy i dlaczego był za kółkiem, choć powinien odpoczywać. Niewykluczona jest odpowiedzialność jego pracodawcy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
21.4.2012
Małopolski INSTRUKTOR ROKU 2012 - Marcin Rolnicki

 

 

(Fot.: PD@N 425-25)

 

^ Marcin Rolnicki, zwycięzca konkursu MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU 2012, instruktor w Ośrodku Szkolenia Kierowców “KABA” w Tarnowie. Na fotografii nagrodę wręcza Tadeusz Szewczyk, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców

 

Pytanie: Gratulujemy zwycięstwa w konkursie MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU 2012. To już Pana kolejny udział w tej imprezie. Informowaliśmy naszych Czytelników, iż w 2009 roku zdobył Pan drugie miejsce. Natomiast w 2011 r. trzecie miejsce w konkurencjach: “Celowość Lancelota” (zbieranie kółek) i “Zwinność łosia” (slalom tyłem z zasłonięta szybą). Skąd inspiracja do udziału w konkursach? Co zdecydowało, iż podjął Pan decyzję udziału w tych zawodach?

Odpowiedź: Inspiracją do udziału w corocznych konkursach jest zawsze chęć sprawdzenia swojej wiedzy oraz umiejętności w dość niecodziennych konkurencjach oraz reprezentowanie OSK, w którym na co dzień przygotowujemy kandydatów na kierowców.

 

Pytanie: Jak ocenia Pan trudność poszczególnych dyscyplin. Która z nich dla Pana okazała się szczególnie interesująca? Na czym polega? Jak Pan się do zawodów przygotowuje?

Odpowiedź: Trzeba przyznać, że konkurencje przygotowane przez organizatora - Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie nie były łatwe. W szczególności konkurencja “Celność Lancelota” w tegorocznej edycji wymagała od uczestników nie tylko najwyższej precyzji ale i skutecznej strategii przejazdu. Najtrudniejszą, według mojej oceny konkurencją jest zawsze “Perfekcja poleceń”. Polega ona na wydawaniu poleceń z zewnątrz pojazdu kierującemu, który ma zasłonięte oczy. Losowy dobór kierującego oraz świadomość pomiaru czasu budzi naprawdę wiele emocji.

Nie przygotowuję się w żaden specjalny sposób do zawodów. Wszystko wynika raczej z doświadczenia zdobywanego każdego dnia w pracy i poza nią.

 

Pytanie: We wchodzących z dniem 19 stycznia 2013 r. zapisach ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzeń wykonawczych zapisane jest, iż instruktor zobowiązany jest raz w roku odbywać kurs doszkalający. Jak Pan ocenia to zobowiązanie? Czy instruktorom potrzebna taka inspiracja do doszkalania czy samokształcenia?

Odpowiedź: Uważam, że jest to jeden z najlepszych zapisów tej ustawy. Nikt z nas przecież nie ma pamięci absolutnej a przepisy się zmieniają. Niestety zbyt często spotykamy instruktorów, których wiedza na temat przepisów ruchu drogowego zatrzymała się na Konwencji Wiedeńskiej, mają czasem jakieś “swoje zasady“, złe przyzwyczajenia a czasem po prostu błędnie interpretują zapisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Poza przepisami ważne są elementy psychologii oraz dydaktyki i one również powinny znaleźć się w programie warsztatów doskonalenia zawodowego. Nie każdy ma przecież ochotę zgłębiać swoją wiedzę samodzielnie więc obowiązek ustawowy przyniesie z pewnością pozytywny skutek przede wszystkim dla osób ubiegających się o wydanie tego upragnionego dokumentu - Prawa Jazdy.

 

Pytanie: Przed Panem teraz konkurs INSTRUKTOR ROKU 2012. Czy udział w tego typu inicjatywach może być istotnym elementem doskonalenia warsztatu instruktora nauki jazdy?

Odpowiedź: Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie ogólnopolskim jest członkostwo w MSNKK. Nie jestem członkiem tego stowarzyszenia i pewnie w najbliższym czasie nie zostanę więc nie mogę brać udziału ale mocno trzymam kciuki za kolegów z podium i będę im gorąco kibicował.

 

Pytanie: Jest Pan aktywnym Czytelnikiem naszego Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, ostatnio wiele miejsca na naszych łamach poświęcamy sprawie deregulacji zawodu instruktora. Jakie zmiany może przynieść zmniejszenie wymagań w stosunku do przyszłych instruktorów nauki jazdy i ułatwienie dostępu do zawodu?

Odpowiedź: Zawsze, kiedy pojawia się ten temat zastanawiam się jaki cel chcą osiągnąć pomysłodawcy tzw. deregulacji. Wszyscy chcemy, aby przyszłych kierowców przygotowywali specjaliści o wysokich kwalifikacjach, którzy mają bardzo duży wpływ na kreowanie bezpieczeństwa na polskich drogach. Obniżenie progu wymagań w stosunku do instruktorów z pewnością tego bezpieczeństwa nie poprawi. Nie możemy się w tej kwestii bezkrytycznie wzorować na krajach Europy zachodniej. W tych krajach edukacja komunikacyjna zaczyna się w wieku przedszkolnym. Wielu ekspertów z dziedziny ruchu drogowego stawia tezę, że stan bezpieczeństwa na naszych drogach oraz niski poziom tzw. zdawalności to wina systemu szkolenia. Mogę się pod tym podpisać dużymi literami. Jest tylko jeden problem - instruktor jest jednym z kilku ogniw kształcenia postaw na drodze przyszłego kierowcy. Szkoła pomaga w ograniczonym zakresie, tata na co dzień ignoruje przepisy i “przejeżdża na późnym żółtym” a “mama tutaj kierunkowskazu nie włącza”. Każdy z instruktorów słyszy od osób szkolonych takie tłumaczenie swoich zachowań. Dlaczego ktoś chce osłabiać to ogniwo?

 

Pytanie: Może jakaś złota rada dla kolegów instruktorów, ułatwiająca wykonywanie waszego zawodu? Co - Pana zdaniem - jest priorytetowym elementem skutecznego szkolenia kandydatów na kierowców?

Odpowiedź: Podstawowym elementem skutecznego szkolenia jest według mnie odpowiednie dobieranie poziomu trudności do postępów kandydata na kierowcę. Czasem trzeba również poszukiwać nieszablonowych metod rozwijania umiejętności. Nie będę tutaj udzielał rad moim kolegom bo sam jeszcze wiele mogę się od nich nauczyć ale w zamian chciałbym wszystkim życzyć czterech ton cierpliwości na każdy dzień pracy i wielu dobrze wyszkolonych kierowców bo jakże miło spotykać takich na drodze.

Rozmowę przeprowadziła J. Michasiewicz, redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS

 

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
22.4.2012
W marcu mniej wypadków, ale nadal więcej zabitych

 

 

 

(Fot.: PD@N 425-11policja)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
14.4.2012
Obradowało Zebranie Delegatów OIGOSK

 

 

(Fot.: 425-15-19oigosk)

 

14 kwietnia 2012 r. w Hotelu MONET w Łysomicach k. Torunia zarząd zorganizował Piąte Jubileuszowe Zebranie Delegatów OIGOSK. W zebraniu uczestniczyło 60 członków, w tym 49 z głosem stanowiącym. Najwyższa Władza Izby przyjęła sprawozdania władz tj. zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. V ZD OIGOSK udzielił w formie głosowań jawnych absolutorium zarządowi i jego poszczególnym członkom: Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas, Marek Wójcik.

W tajnych wyborach uzupełniono skład sądu koleżeńskiego o kolegów: Mariana Kottasa z OT1 Koszalin i Wiesława Gugałę z OT7 Siedlce. Po wyborach Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco:

1. Przewodniczący - Maciej Kusiński

2. Wice Przewodniczący - Wiesław Gugała

3. Sekretarz - Wiesław Heba

4. Sędzia - Jan Gawlik

5. Sędzia - Marian Kottas

Tajnym wyborem skład zarządu uzupełniono o kol. Adama Próchnickiego prezesa OT7 Siedlce.

Aktualny skład zarządu jest następujący:

1. prezes - Roman Stencel

2. wiceprezes - Zbigniew Popławski

3. wiceprezes - Zbigniew Gryglas

4. sekretarz - Adam Próchnicki

5. skarbnik - Marek Wójcik

Zebranie uchwałą zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2011 r., a uzyskaną nadwyżkę przychodów nad wydatkami przeznaczyło na powiększenie funduszu statutowego.

Ponadto stosownymi uchwałami:

1. przyjęto nowy Regulamin Wyborów i Głosowań

2. przyjęto nowy Regulamin Sądu Koleżeńskiego

3. podwyższono do 20 PLN wysokość miesięcznej składki członka wspierającego, instruktora nauki lub techniki jazdy

4. przyjęto zmiany w 17 jednostkach redakcyjnych statutu

Po części statutowej, o godz. 17:00 rozpoczęła się uroczystość jubileuszu 5-lecia OIGOSK z udziałem gości:

1. Janusz Ujma - prezes honorowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie

2. Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie

3. Jan Domasik - prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie

4. Czesław Swaryczewski - sekretarz Polskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Piastowie

5. Marek Staszczyk - Dyrektor WORD Toruń

6. Henryk Radomski - prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów z/s w Olsztynie

Na wstępie uroczystości w prezentacji przypomniałem jak rodziła się OIGOSK oraz najistotniejsze wydarzenia, przedsięwzięcia i etapy z 5-letniej działalności. Potem wyróżnionym decyzją zarządu 31 członkom wręczono dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Poinformowano, o wystąpieniu z wnioskami o wyróżnienie 6 członków medalem, odznaczeniem państwowym.

Odczytano list gratulacyjny dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie pana Eugeniusza Romanowa, który z uwagi na konflikt terminów nie mógł być obecny na uroczystości.

Goście wręczyli okazjonalne pamiątki, a w wystąpieniach gratulowali prężności, mobilności i determinacji w działaniu oraz życzyli pomyślności i wytrwałości w następnych trudnych, bo kryzysowych latach.

Wieczorem rozpoczął się jubileuszowy bankiet, na którym w wyśmienitych humorach relaksowano się po trudach dnia.

Roman Stencel, prezes OIGOSK

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
16.4.2012
Jak szare komórki Twoich kursantów wpływają na Twoją pracę?

 

 

Wielu instruktorów jazdy niejednokrotnie miało do czynienia z kursantami, dla których obserwacja otoczenia, kręcenie kołem kierownicy, zmiana biegów i wciskanie pedałów to czynności, z których każda zdaje się zabierać całe zasoby uwagi. W efekcie taki kursant niezamierzenie skręca w prawo podczas zerkania w prawe lusterko lub niepoprawnie wciska pedał sprzęgła, zmieniając bieg. Zachowania te mogą, po pierwsze, prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze i wymagać od instruktora zwiększonej czujności. Po drugie, często wiążą się z kosztownymi naprawami samochodów szkoleniowych.

Opisane zachowania wynikają z niedostatecznie rozwiniętych umiejętności: podzielności uwagi, czyli zdolności do dostrzegania kilku rzeczy jednocześnie oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli umiejętności łączenia ruchów oczu (czy głowy) z ruchami ciała. Zdolności te kształtują się w pierwszych latach życia człowieka, lecz jako dorośli różnimy się między sobą stopniem ich opanowania.

Choć specjalistyczne nazewnictwo różnych funkcji czy możliwości mózgu, zwanych przez psychologów “procesami poznawczymi”, może odstraszyć niejednego kursanta czy instruktora, istnieje wiele gotowych opracowań i schematów ćwiczeń, które nie tylko pomagają zrozumieć działanie własnego mózgu, ale także mogą być wesołym urozmaiceniem kursów nauki jazdy. Znudzenie kursantów, tak samo jak ich niedostatki w pewnych sferach funkcjonowania mózgu, nie ułatwiają życia ani kursantom, ani ich instruktorom.

Już krótkie “ćwiczenie z 6tką” może stanowić szybki i ciekawy sposób na wzbudzenie u kursantów ciekawości na temat specyfiki działania ich mózgu, a także wspaniałą okazję na odświeżenie głowy podczas monotonnego wykładu. Może być też ciekawym wstępem do krótkiej dyskusji na temat podzielności uwagi i jej wpływu na kierowanie samochodem.

Test inteligencji prawej stopy

* Siedzicie przy biurku, unieście prawą stopę z podłogi róbcie nią kółka zgodnie z ruchem wskazówek zegara

* W trakcie robienia prawą stopą kółek, narysujcie w powietrzu prawą ręką cyfrę 6

* Wasza stopa sama zmieni kierunek!

Przedstawiamy kilka interesujących faktów na temat wybranych funkcji poznawczych. Niedostatecznie rozwinięte u kursanta, mogą pociągać za sobą spowolnienie postępów w nauce, zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi, sprawności pojazdu szkoleniowego i zdrowia psychicznego instruktora!

 

   Podzielność uwagi

 

Brak podzielności uwagi u kierującego pojazdem przejawia się np. trudnościami z wykonywaniem kilku czynności jednocześnie, na przykład z rozpoznaniem zmieniającego się koloru sygnalizacji świetlnej i patrzeniem w lusterko wsteczne, zmniejszaniem prędkości i zmianą biegów itp.

Przykładowe ćwiczenia na drodze:

* Kursant rusza na pochyłości i jednocześnie otwiera okno

* Poproś kursanta, by szukał określonego znaku, prosząc go jednocześnie o częstą zmianę pasa ruchu.

* Poproś kursanta, by w trakcie wyprzedzania odczytywał numery rejestracyjne jadących za nim pojazdów.

Zachęcaj kursanta do wykonywania poszczególnych zadań oddzielnie, jednego po drugim. Stopniowo zwiększaj liczbę czynności do wykonania w coraz krótszym czasie. Dodawaj zadania bardziej złożone.

   Koncentracja

 

Kierujący pojazdem ma trudności z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, jeśli podczas jazdy w samochodzie odbywa się rozmowa, gra radio lub instruktor wydaje polecenia.

Przykładowe ćwiczenia na drodze:

* Podczas jazdy na drodze wewnętrznej lub podczas postoju na parkingu poleć kursantowi zmienianie biegów przy włączonym radiu.

* Poleć kursantowi ćwiczenie jazdy w ruchu okrężnym przy głośno nastawionym radiu.

* Skieruj kursanta na skrzyżowanie o dużym nasileniu ruchu, cały czas rozmawiając z nim.

Stopniowo, ale z rosnącą częstotliwością, odwracaj uwagę ucznia od czynności związanych

z prowadzeniem samochodu. Przedstaw mu listę zadań z prośbą, by dokonał oceny ich ważności i skupił się na wykonaniu najważniejszych z nich, a pominął mniej ważne.

 

   Szybkość decyzji

 

Instruktorzy często skarżą się na brak “elastyczności” niektórych kursantów. Chodzi o trudności, jakie pojawiają się u kursantów w momencie konieczności szybkiej zmiany decyzji i szybkiej reakcji. W takich sytuacjach kursanci “dębieją”, nie wiedzą co zrobić, kiedy wykonywanie zadania zostanie zakłócone przez nieoczekiwane wydarzenie. Przykłady:

* Kursant ma trudności ze zmianą pasa ruchu, gdy na pasie docelowym pojawił się inny pojazd.

* Na skutek zmiany warunków zwalnia lub rezygnuje z próby zmiany pasa.

* Kursant zwalnia w trakcie wyprzedzania, ponieważ nagle spostrzegł nadjeżdżający z przeciwka samochód.

* Kursant zatrzymuje się na widok pojazdu włączającego się do ruchu.

Przykładowe ćwiczenia na drodze:

* Poleć kursantowi, by zatrzymał samochód w konkretnym miejscu, a następnie zmień miejsce postoju.

* Poleć kursantowi, by przygotował się do zmiany pasa ruchu, po czym, w chwili rozpoczęcia przez niego manewru, zmień zadanie.

* Poproś kursanta, by do umówionego miejsca dojechał określoną drogą. Chwilę po rozpoczęciu jazdy, poinformuj go o zmianie trasy przejazdu.

Poproś kursanta, by omówił manewr, który ma wykonać. Spytaj, czy jest pewny, że będzie mógł zgodnie z planem doprowadzić go do końca. Poinformuj go, że sytuacja na drodze wciąż się zmienia. Uprzedź o konieczności przystosowywania się do zmiennych warunków.

! Pamiętaj, że jeśli zmieniasz wydane wcześniej i właśnie realizowane polecenie, uczeń może to potraktować jako wywieranie presji lub przejaw braku zaufania do jego umiejętności.

 

   Pamięć

 

Ogólnie rzecz ujmując, pamięć to zdolność do zbierania i odtwarzania ważnych informacji. Praktyczne lekcje jazdy z kursantami, którzy notorycznie mają problemy ze wskazaniem zasad ruchu drogowego wiążących się z określonym znakiem drogowym lub którzy nie są w stanie zapamiętać czynności niezbędnych do wykonania danego manewru, są frustrujące nie tylko dla nich samych, ale także dla instruktorów. Jeśli Twój kursant, po zamknięciu oczu, nie potrafi opisać miejsca, w którym się znajduje lub nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda wasz samochód z góry, lekcje z nim będą wymagać od Ciebie większej dawki cierpliwości. Twój samochód również musi nastawić się na niekoniecznie dobre traktowanie. Spróbuj ułatwić całej waszej trójce te chwile. Zaproponuj kursantowi precyzyjne powtarzanie coraz bardziej złożonych czynności. Stymuluj jego pamięć, pytając o zdarzenia sprzed kilku chwil lub o obiekty, które właśnie widział. Możecie wykonywać krótkie ćwiczenia na drodze:

* Poproś o wykonanie po kolei czynności związanych z zajmowaniem miejsca za kierownicą.

* Poproś kursanta by powtórzył operacje, które wykonał prowadząc samochód na odcinku ostatniego kilometra.

* Poproś, aby na odcinku 1 kilometra policzył znaki “STOP” oraz o opisanie, gdzie są umieszczone.

* Poproś o powtórne przejechanie ostatniego fragmentu przemierzanej przez niego trasy.

 

   Gry komputerowe oraz portale internetowe

 

W krajach o wysokim postępie cywilizacyjnym, psychologowie, we współpracy z instruktorami jazdy, od lat szukają rozwiązań, dzięki którym można by zapobiegać trudnym i niebezpiecznym sytuacjom opisanym wyżej, poprzez odpowiednie ćwiczenia i programy edukacyjne mające na celu ćwiczenie odpowiednich funkcji mózgu.

Kilka lat temu rynek amerykański opanowała moda na trenowanie umysłu, tzw. brain fitness. Ludzie zrozumieli, że nie tylko ciało wymaga regularnych ćwiczeń, żeby jak najdłużej cieszyć się sprawnością i zdrowiem. Mózg także zachowuje się zgodnie z zasadą: “nieużywany organ zanika”.

Hitem ostatnich lat są gry komputerowe do ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości, czasu reakcji i innych ważnych procesów poznawczych. Jak to zwykle bywa z nowoczesnymi technologiami, prymat w tym zakresie wiedzie USA, jednak powoli państwa europejskie zaczynają także zauważać korzyści płynące z tego typu aktywności. Na portalach oferujących tego typu treningi można znaleźć programy dedykowane kierowcom – początkującym lub w starszym wieku. W Polsce jedynym portalem oferującym takie treningi jest www.szarakomorka.pl, którego użyteczność już została doceniona i dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W dzisiejszych czasach potrzebujemy metod szybkich, atrakcyjnych i niewymagających wysiłku. Trudno zmusić kogokolwiek do żmudnych i nudnych ćwiczeń. To właśnie dlatego gry opracowane przez specjalistów wydają się być świetnym remedium na opisane bolączki

 

(Fot.: PD@N 425-44-49 i 61zw)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.4.2012
Podstawiona osoba na egzaminie
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD  » kodeks karny

Dobrowolnie poddać się karze chce Dariusz G., właściciel szkoły jazdy, który poszedł na egzamin do gdyńskiego oddziału PORD z dowodem osobistym swojego kursanta i usiłował zdać za niego egzamin. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił kilka dni temu do Sądu Rejonowego w Gdyni. - 47-letniemu instruktorowi, a zarazem właścicielowi szkoły jazdy, zarzucamy posługiwanie się nie swoim dokumentem oraz usiłowanie wyłudzenia blankietu prawa jazdy. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności - mówi Witold Niesiołowski, szef Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Do przestępstwa doszło w marcu tego roku na terenie ośrodka gdyńskiego oddziału PORD. Dzisiaj oskarżony chce, żeby sąd skazał go bez przeprowadzania procesu. - Zaproponował dla siebie karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 1,5 tys. złotych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.4.2012
Ratująca życie instrukcja pierwszej pomocy
Kategorie:  » pierwsza pomoc  » kierowca - choroby

 

(Fot.: PD@N 425-12)

 

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ratowali życie kierowcy, który doznał ataku serca, kiedy akurat przejeżdżał obok placówki. Udało im się dzięki... urzędowemu mailowi z instrukcjami pierwszej pomocy - donosi “Gazeta pl Trójmiasto”. Gdy kierowca doznał ataku serca, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowany na chodniku inny pojazd. Miał szczęście - dwie urzędniczki wybiegły przed budynek i rozpoczęły reanimację. Mężczyzna tracił przytomność, więc rozłożyły mu fotel, cuciły go, kazały odkasływać, łapać powietrze, zrobiły masaż serca. Urzędniczki potwierdziły, iż wiedziały doskonale co robić, bo niedawno urząd rozesłał wszystkim pracownikom maile z instrukcjami jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zawału serca i wylewu. Urzędnicy przeszli też specjalne szkolenie. - Dzięki temu, gdy tylko otworzyłam drzwi od samochodu, byłam pewna, że ten mężczyzna ma zawał - opowiadała dziennikowi jedna z dzielnych urzędniczek. - Rozpoznałam po tym, że był siny, a z kącika ust leciała mu ślina. Pierwsze więc co zrobiłam, to posadziłam go prosto na siedzeniu i zaczęłam uciskać serce. Cały czas też do niego mówiłam, żeby nie stracił przytomności. Udało się, bo po chwili zaczął stosować się do moich zaleceń - próbował odkasływać i wciągać powietrze. Lekarz pogotowia po przybyciu na miejsce stwierdził, iż stan mężczyzny jest bardzo ciężki, ale stabilny.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.4.2012
Szkolny Klub Bezpieczeństwa z Rybnika zwycięzcą

 

(Fot.: 425-21-24)

 

Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa “Pancernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (fot. 3) zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Nagroda główna - kilkudniowy wyjazd do Francji - została przyznana podczas krajowego finału konkursu 17 kwietnia 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Akcja jest elementem 12. edycji programu edukacyjnego Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.

O nagrodę główną w konkursie “Twój pomysł, Twoja inicjatywa” rywalizowali uczniowie z pięciu szkół podstawowych z - Łowców (woj. podkarpackie), Łodzi, Mikłusów (woj. lubelskie), Miłakowa (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Rybnika (woj. śląskie). Zadaniem grup podczas krajowego finału konkursu, było zaprezentowanie 5-minutowych programów artystycznych, dodatkowo ilustrujących zrealizowane przez dzieci lokalne kampanie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym lub/i ekologicznych formach transportu. W finale konkursu, który odbył się 17 kwietnia 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wzięli również udział przedstawiciele wielu instytucji państwowych i organizacji pozarządowych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, oświatą, ochroną zdrowia oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na scenie przemówiła Minister Irena Wóycicka - podsekretarz stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, która podkreśliła społeczną wartość konsekwentnie realizowanego w Polsce od 2000 roku programu edukacyjnego Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” oraz gratulowała wspaniałych projektów finalistom i wszystkim uczestnikom konkursu “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Poseł RP Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. BRD (fot. 4), zwrócił uwagę, że program edukacyjny Renault doskonale wpisuje się w działania ogłoszonej przez ONZ Dekady Działań BRD 2011-2020, której celem jest ochrona istnień ludzkich.

Decyzją konkursowego jury złożonego z przedstawicieli instytucji wspierających program (Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), patronów medialnych oraz Renault Polska, nagrodę główną przyznano członkom Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa “Pancernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku (fot. 2). Zwycięzcy konkursu będą reprezentować Polskę na międzynarodowym finale konkursu we Francji (8-10 czerwca 2012), gdzie zostanie wręczona nagroda specjalna za najlepszy projekt na świecie, wybrany spośród wszystkich państw uczestniczących w konkursie “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Zwieńczeniem finału będzie wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Zwycięzcy z Rybnika to autorzy kampanii pn. “Pasy. Odblaski. Chodnik”, trwającej od listopada 2011 do lutego 2012. Ich akcja była skierowana do mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku, rodziców i dzieci w wieku 6-13 lat oraz lokalnych władz i mediów. Celem kampanii było uświadamianie dzieciom i kierowcom konieczności zapinania pasów, dzieciom i dorosłym konieczności noszenia odblasków, a władzom miasta, że przy ich szkole potrzebny jest chodnik. Uczniowie m.in. organizowali lokalne happeningi, pozyskiwali fundusze na zakup odblasków, a także zbierali podpisy pod petycją dotyczącą wybudowania chodnika. Do szkoły zaproszono wiceprezydent Rybnika Joannę Kryszczyszyn, której dzieci osobiście wręczyły petycję. W wyniku podjętych przez uczniów działań, w projekcie budżetu Rybnika na rok 2012 zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie projektu przebudowy ulicy Zebrzydowickiej, aby była bezpieczniejsza.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się wygrać w konkursie “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”. Zdobycie nagrody głównej pokazuje dzieciom, że ich działanie ma sens, jest dostrzegane i przynosi pozytywne efekty w lokalnej społeczności. Dzięki naszym akcjom zwiększa się bezpieczeństwo dzieci, a tym samym pomagamy chronić życie ludzkie, które jest najważniejszą wartością. Program Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” bardzo nam w tym pomaga. To wspaniała inicjatywa, w której warto brać udział - podsumowuje Teresa Zielonka, opiekunka zwycięskiej grupy ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku.

Konkurs “Twój pomysł, Twoja inicjatywa” polegał na zidentyfikowaniu przez uczniów i nauczycieli lokalnych problemów, a następnie podjęciu działań, które w efekcie przyczyniłyby się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promocji ekologicznych sposobów przemieszczania się. Do konkursu przystąpiło 75 szkół podstawowych z całego kraju, które do 15 marca 2012 zgłosiły swoje projekty - sprawozdania z realizacji lokalnych kampanii świadomościowych oraz ich dokumentację w dowolnej formie artystycznej. Jury przyznało 25 wyróżnień, a autorów 5 najlepszych kampanii zakwalifikowało do krajowego finału.

- Obrady jury nie były łatwe, musieliśmy wyłonić zwycięzców spośród 5 finałowych projektów, będących najlepszymi kampaniami w skali całego kraju. Ostatecznie najwięcej punktów jury otrzymała grupa z Rybnika, której serdecznie gratulujemy zwycięstwa. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom szkół podstawowych, którzy wzięli udział w pierwszej edycji konkursu “Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, zorganizowanego w ramach 12. edycji programu Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. Jesteśmy pełni podziwu dla ich zaangażowania i pracy jaką wykonali w ramach konkursu - mówi Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.

 

Finaliści konkursu “Twój pomysł, Twoja inicjatywa” organizowanego w ramach

12. edycji programu Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”:

 

Nr

Szkoła

Grupa

Miasto

Województwo

1

Szkoła Podstawowa im. ks. T.A. Leszczyńskiego w Mikłusach

Koło plastyczne, klasy II-IV

Trzebieszów

lubelskie

2

Szkoła Podstawowa nr 64

klasy IV a,b,c

Łódź

łódzkie

3

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

Koło artystyczne

Łowce

podkarpackie

4

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkolny Klub Bezpieczeństwa “Pancernik”

Rybnik

śląskie

5

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

klasy IV-VI

Miłakowo

warmińsko-mazurskie

 

Program edukacyjny Renault “Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna z najstarszych, największych i najpoważniejszych inicjatyw dla dzieci na świecie, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Do podstawowych elementów programu należą pakiety edukacyjne “Droga i Ja”, E-Learning, konkurs “Twój Pomysł, Twoja Inicjatywa” oraz Szkolne Kluby Bezpieczeństwa. Akcję wspierają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury, Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. Program ma charakter międzynarodowy i jest realizowany od 2000 roku w 35 państwach na świecie. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 12 milionów dzieci, z czego przeszło 756 500 uczniów z 3400 szkół podstawowych w Polsce. Obecnie trwa 12. edycja programu 2011/2012.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.4.2012
Szpilki? Właściwe obuwie dla kierowcy

 

(Fot.: PD@N 425-7)

 

Aż 43 proc. Polek przyznaje się do prowadzenia samochodu w szpilkach, a 7 proc. w butach na koturnach. Pozostałe 50 proc. wybiera obuwie sportowe. Dziennikarka programu TVN “Dzień Dobry” rozmawiała z Joanną Zientarską, dziennikarką motoryzacyjną. Na pytanie dlaczego kobiety nie powinny prowadzić samochodów w butach na wysokim obcasie. Co mają zrobić panie, które chodzą tylko w szpilkach? Padła odpowiedź: żeby stopy dobrze czuły nacisk na pedał, musimy wyczucie tych pedałów mieć. Koturny i obcasy powodują, że nie czujemy pedałów - wyjaśnił ekspert. Nieodpowiednim obuwiem dla kierowcy mogą być także: sandały, japonki, kapcie domowe, kozaki, chodaki, specjaliści przestrzegają także przed prowadzeniem pojazdu bez obuwia. Obok argumentu stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, czy obniżonym komforcie jazdy, przywoływana jest także potencjalna możliwość obniżenia odszkodowania w sytuacji wypadku drogowego. Zdecydowanie jesteśmy za poświęceniem kilku minut i zmianę obuwia na odpowiednie dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Specjaliści rozważają zasadność wprowadzenia przepisów, które nakazywałyby jazdę w odpowiednim obuwiu.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.4.2012
Brak empatii
Kategorie:  » motocykliści  » wypadki drogowe

 

(Fot.: PD@N 425-1jm)

 

Motocykliści mają pięćdziesięciokrotnie większe prawdopodobieństwo odniesienia ciężkich obrażeń lub nawet śmierci w przypadku uczestnictwa w poważnym wypadku w porównaniu do kierowców samochodów*. Naukowcy sugerują, że przyczynami kolizji samochodów z motocyklami są: niedostrzeganie motocykli na drogach mimo patrzenia w ich kierunku, negatywne nastawienie oraz brak empatii**.

Motocykliści należą do tak zwanej niechronionej grupy uczestników ruchu. Ponieważ w odróżnieniu od osób podróżujących samochodami nie są oni osłonięci karoserią, ich jedyną ochronę stanowi kask oraz opcjonalnie specjalistyczna odzież. To powoduje, że są zdecydowanie bardziej narażeni na obrażenia nawet w przypadku pozornie niegroźnej stłuczki. Z tego względu bliżej im do pieszego niż do pojazdu - tłumaczy Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym chcieli poznać przyczyny kolizji aut z motocyklami. W badaniu porównano zachowanie kierowców prowadzących na co dzień jedynie samochód z zachowaniem kierowców, którzy jeżdżą zarówno autem, jak i motocyklem. Główną różnicą pomiędzy grupami był czas, jaki kierowcy poświęcali na patrzenie na nadjeżdżający motocykl. Kierowcy należący do tej drugiej grupy zwykle patrzyli dłużej na zbliżający się motocykl niż na auto, odwrotnie było w przypadku kierowców prowadzących na co dzień jedynie samochód. Jak tłumaczą specjaliści, motocykle są mniejsze i rzadziej spotykane na drogach, przez co musimy patrzeć na nie dłużej, aby prawidłowo określić czym są i jakie stanowią zagrożenie. To, że kierowcy aut patrzyli na nadjeżdżające samochody dłużej niż na motocykle oznacza, że patrząc na jednoślad nie zdawali sobie sprawy, że patrzą na pojazd, który może stanowić potencjalne zagrożenie**. Patrzenie w odpowiednim kierunku nie oznacza, że zobaczymy i odpowiednio zinterpretujemy to, co mamy przed oczami. Powinniśmy świadomie wyszukiwać wzrokiem różnych pojazdów. Jeśli mamy wątpliwości, zawsze trzeba założyć, że to, co widzimy, to potencjalne niebezpieczeństwo, które wymaga wzmożonych środków ostrożności - przestrzegają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

W badaniu wykazano także, że przeciętnego kierowcę samochodu cechuje negatywne nastawienie oraz brak empatii względem motocyklistów**. Może być to spowodowane tym, że z punktu widzenia kierowcy, motocyklista często jeździ brawurowo lub wręcz popisuje się. Jednak lawirowanie na jezdni może też oznaczać konieczność ominięcia przeszkody lub chęć zwiększenia swojej widoczności - mówią trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

W 2010 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 240 motocyklistów, a 3 470 zostało rannych. Wśród ofiar znacznie przeważają mężczyźni – stanowią oni 95% zabitych oraz 91% rannych****. Jak pokazują statystyki, do większości zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów nie dochodzi z ich winy***.

* Źródło: think.direct.gov.uk

** Źródło: Car Drivers’ Attitudes and Visual Skills in Relation to Motorcyclists, Department for Transport

*** Źródło: policja.pl

**** Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.4.2012
NIE MYŚLISZ - ZAPŁACISZ. Czeska kampania brd
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » Czechy

 

(Fot.: PD@N 425-8)

 

Kampanie społeczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego często są obrazami drastycznymi, pokazującymi śmierć ich uczestników. Z tego też powodu oceniane i przyjmowane są różnie. Dla przykładu kilka lat temu czeskie ministerstwo transportu (Ministerstwo Dopravy) przygotowało kampanię społeczną adresowaną do młodych kierowców. Motyw przewodni “NIE MYŚLISZ. ZAPŁACISZ”. Drastycznie w swoim wyrazie filmy mają przemawiać do: młodych rodziców przewożących dzieci poza specjalistycznym fotelikiem, pasażerów podróżujących bez zapiętych pasów bezpieczeństwa; wyprzedzania pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego; przejeżdżających przez przejścia dla pieszych obok przepuszczających pieszych pojazdów; do kierowców jeżdżących brawurowo, z nadmierną prędkością itd. itd. Kampania uzyskiwała i nadal uzyskuje pozytywne oceny, internauci oceniają: “i to jest prawdziwa kampania”.

A Państwa ocena? -  Zobacz - http://www.youtube.com/watch?v=TCys6QgVdu0

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.4.2012
Pierwsze takie aparaty z teleobiektywami i konwerterami dla policji

 

(Fot.: PD@N 425-38-40)

 

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano będące w dyspozycji śląskiej Policji zestawy sprzętu optycznego, służącego ujawnianiu i rejestrowaniu wykroczeń w ruchu drogowym. Zaprezentowany sprzęt optyczny jest nowatorskim narzędziem (jedynym w kraju) pomocnym w ujawnianiu i rejestrowaniu wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym np. brak zapiętych pasów bezpieczeństwa, nieprawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach, rozmowa przez telefon komórkowy w czasie jazdy samochodem. Podkreślmy sprzęt rejestruje te wykroczenia z dużej odległości. Wykorzystanie tego sprzętu przez policjantów będzie swoistą formą podniesienia skuteczności działań wobec sprawców tych wykroczeń, które między innymi są objęte zmianami taryfikatora punktów karnych za popełniane wykroczenia. Jak poinformował podczas konferencji prasowej szef wydziału ruchu drogowego śląskiej policji mł. insp. Tomasz Michalczyk, trzy zestawy skonfigurowanych z laptopami aparatów fotograficznych z teleobiektywami i konwerterami kosztowały łącznie 52,5 tys. zł. "Zestawy sprzętu optycznego do ujawniania i rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym", jak formalnie nazwali je policjanci, zostały kupione dzięki decyzji Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - ze środków zgromadzonych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Pomysł przywieziono z Norwegii, gdzie policjanci uczestniczyli w służbowych szkoleniach. W konferencji udział wzięli Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Kamienowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Bańczyk oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Roman Rabsztyn.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
19.4.2012
Pierwsza w Łodzi stacja doładowań elektrycznych

 

(Fot.: PD@N 425-4 i 5jm)

 

Stacja umożliwiająca doładowanie elektrycznego pojazdu jest już dostępna w Manufakturze. - Pojazdy elektryczne to przyszłość mobilności. Przejechane 100 kilometrów kosztuje zaledwie pięć złotych - mówi Katarzyna Siekowska, prezes zarządu spółki e+, która udostępniła stację. - Nie jest to punkt szybkiego ładowania, samochód do pełna trzeba ładować przez około sześć godzin. Jego rolą jest doładowanie pojazdu kiedy robimy zakupy. W ciągu godziny energii wystarczy już na przejechanie 20 kilometrów, czyli np. dojazd do domu - opowiada. Jej zdaniem rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych może wpłynąć na większe zainteresowanie eko-motoryzacją ze strony klientów. - Dotychczas w Polsce zarejestrowanych jest około 70 takich pojazdów, ale we Francji rejestruje się ich ponad 400 miesięcznie - wyjaśnia Siekowska.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
19.4.2012
Tak mało mówimy o czystych drogach
Kategorie:  » drogi (czystość)

 

(Fot.: PD@N 425-6)

 

Na drogach krajowych rozpoczęły się wielkie porządki, od czyszczenia znaków począwszy, przez zbieranie śmieci po przycinanie trawy, gdy jej wysokość przekracza 10 cm. O pierwszych pracach donosi “Dziennik Bałtycki”. Dokładne instrukcje estetyzacji pomorskich dróg zawarto w pionierskim, pierwszym w kraju, kodeksie postępowania o nazwie quasiStandard. To autorski projekt fachowców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Jego twarzą jest Karol Markowski, wiceszef GDDKiA Gdańsk, który zapewnia, że wielkie porządki na drogach nie są związane wyłącznie z Euro 2012. Taki program ma obowiązywać przez kolejne lata, chyba, że finanse na to nie pozwolą - co stało się już z modernizacją dróg. - Liczymy na to, iż działania podejmowane zgodnie z nową filozofią będą dostrzegane przez kierowców i mieszkańców pozytywnie. Niezależnie od tej nadziei nadal pozostajemy otwarci na ich sugestie i propozycje - mówi Markowski. - Wprowadzone standardy nie mają rangi obowiązującego prawa, ale stanowią wewnętrzną regulację, stworzoną przez samego zarządcę drogi, i możliwe są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od przyjętych założeń, o ile ich realizacja jest niemożliwa lub jeśli zarządca nie będzie dysponował w danym roku odpowiednimi środkami z budżetu. Póki co w roku bieżącym GDDKiA posiada zabezpieczanie finansowe na pełen standard - dodaje.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.4.2012
Kajto z młodym kierowca w drodze po doświadczenie

(Fot.: PD@N 425-41-42 i 43policja)

 

Dwukrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz (fot.) włączył się do kampanii śląskiej policji “Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. W Ustroniu na Równicy, podczas testów swojego subaru, przekonywał młodych kierowców do bezpiecznych zachowań na drodze. Kajetan Kajetanowicz na zamkniętym odcinku drogi testował swój samochód rajdowy. W otoczeniu licznie przybyłych dziennikarzy przekonywał młodych kierowców do bezpiecznej jazdy po drogach. Tym samym włączył się do kampanii śląskiej policji “Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.4.2012
Pomorze: Najlepsza Szkoła Jazdy i Najsympatyczniejszy Instruktor

 

(Fot.: PD@N 425-14)

 

Plebiscyt “Dziennika Bałtyckiego” na Najlepszą Szkołę Jazdy i Najsympatyczniejszego Instruktora 2012 został zakończony. W siedzibie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Plebiscyt w kategorii ośrodków jazdy wygrało Centrum Szkolenia Kierowców “RONDO BIS” z Rumi, które zdobyło 36 procentowe poparcie (2332 SMS-y) i pokonało 39 konkurentów. Na drugim miejscu uplasowała się “Elka School” (24 procent głosów, 1584 SMS-y), a na trzecim - OSK “Mini” (900 głosów). Dla szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca, redakcja przygotowała kampanie reklamowe na stronach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.naszemiasto.pl o wartości 3 tys. złotych (za pierwsze miejsce), 2 tys. zł (2 miejsce) i 1 tys. zł (za 3 miejsce). W kategorii "Najsympatyczniejszy Instruktor" walka była zacięta. Zwyciężył Michał Prazmo z Akademii Prawa Jazdy, który zdobył (559 głosów - 14 proc.) i dosłownie setnymi częściami procentami pokonał Marcina Stańczyka z OSK Delta (543 głosy) Trzecie miejsce zajął Sławomir Postrach z OSK Abas (13 proc. - 534 głosy), a kolejne - Dariusz Leszczyński (512 głosów) i Michał Mankiewicz (170 głosów) z Akademii Prawa Jazdy oraz Paweł Brzychcy z OSK Carusek (143 głosy). Gratulujemy zwycięzcą, reakcji “Dziennika Bałtyckiego” gratulujemy kolejnej interesującej inicjatywy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.4.2012
Rowerzysto: “Zabłyśnij na drodze”
Kategorie:  » rowerzyści  » odblaski  » policja

 

(Fot.: PD@N 425-2-3kwpr)

 

Kilkudziesięciu rowerzystów wzięło udział w wiosennej edycji kampanii społecznej “Zabłyśnij na drodze”, która odbyła się dzisiaj w Radomiu. Akcja ma na celu promocję wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenia elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim w Radomiu przybyło kilkudziesięciu rowerzystów. Wszyscy uczestnicy od organizatorów akcji otrzymali kamizelki odblaskowe, ufundowane przez Urząd Miasta Radomia i TU UNIQA S.A. Następnie rowerzyści, ubrani w kamizelki odblaskowe w eskorcie policjantów, przejechali ulicami Radomia, by w ten sposób pokazać mieszkańcom miasta, że dzięki elementom odblaskowym rowerzyści czy piesi są lepiej widoczni na drodze, a w efekcie bardziej bezpieczni. Kolumna zatrzyma się przy Resursie Obywatelskiej gdzie organizatorzy kampanii spotkali się z młodzieżą. Spotkanie miało posłużyć promocji korzystania z dodatkowych elementów odblaskowych ubieranych przez rowerzystów i przypomnienia podstawowych przepisów dotyczących ruchu rowerów. Zachęcano również do korzystania z roweru, jako ekologicznego środka transportu mającego korzystny wpływ na rozwój sprawności fizycznej. Organizatorem akcji był Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu, Urząd Miasta Radomia i TU UNIQA S.A.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
21.4.2012
12 z 35 instruktorów nie zdało części teoretycznej

 

 

(Fot.: PD@N 425-9)

 

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie odbył się konkurs o tytuł MAŁOPOLSKIEGO INSTRUKTORA ROKU 2012. Przypomnijmy są to zawody - eliminacja do ogólnopolskiego konkursu INSTRUKTOR ROKU 2012, który w tym roku odbędzie się w Krakowie. Jak podkreśla dyrektor ośrodka Bernard Karasiewicz w wypowiedzi dla Tarnowskiej TV, konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem. Właśnie w Tarnowie brało udział aż sześć kobiet. To największa jak dotychczas liczba pań uczestniczących w tych zawodach. Jak się okazało uczestnikom najwięcej trudności sprawił sprawdzian wiedzy teoretycznej. Odpadło 12 osób! I z zakwalifikowanej liczby 35 uczestników, tylko 23 wystartowało w dalszej części konkursu. Dyrektor podsumował: Wydaje mi się, że instruktorzy są dobrze przygotowani do tych ćwiczeń związanych z jazdą, z udzielaniem pierwszej pomocy, natomiast ten obszar teorii jest tak rozległy, dotyczy kodeksu drogowego, dotyczy ustawy o kierujących, tak więc ten etap - wydaje mi się - był najtrudniejszy. Dlaczego tak się stało – zapytamy i poinformujemy, a co Państwo myślicie? - piszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
21.4.2012
Małopolski INSTRUKTOR ROKU 2012 - konkurs rozstrzygnięty

 

 (Fot.: PD@N 425-26-36msnkk)

 

W Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie odbył się konkurs na najlepszego instruktora nauki jazdy z regionu małopolskiego - MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR ROKU 2012. Zawody były eliminacją regionalną do finału mistrzostw Polski "Instruktor Roku 2012" o nagrodę Ministra Transportu. Konkursy trwają od 2003 roku. W roku bieżącym spośród 35 uczestników zakwalifikowało się 23 osoby wykonując test teoretyczny i praktyczny. Zwinność łosia, stabilność stewarda, czy celność Lancelota - w takich konkurencjach rywalizowali instruktorzy nauki jazdy po zdanym egzaminie teoretycznym. Tarnowianin Marcin Rolnicki (OSK KABA Tarnów) został najlepszym instruktorem Małopolski. Wśród kobiet najlepszą była Anna Koźmińska (“ROLMINEX” Kraków). Poniżej szczegółowa informacja przygotowana przez organizatora zawodów:

 

 

Jako Organizator, pragnę poinformować, że eliminacje regionalne w Małopolsce, zostały rozegrane w sobotę - 21 kwietnia na terenie MORD w Tarnowie. Zgłosiło się 35 zawodników (w tym 4 kobiety) legitymujących się aktualnymi legitymacjami instruktorskimi. Regulamin konkursu regionalnego zakłada, że konkurencja z "przepisów drogowych i szkoleniowych" jest eliminacją dopuszczającą do dalszej części zawodów, tylko 20 zawodników.

 

Wyniki VIII Konkursu "MAŁOPOLSKI INSTRUKTOR  ROKU 2012":

w konkurencjach eliminacyjnych, pierwsze miejsce zajęli:

- "przepisy drogowe i szkoleniowe" - Mariusz ZIOBRO, uhonorowany nagrodą Dyrektora MORD z Tarnowa,

- "pierwsza pomoc przedlekarska" - Paweł KIEŁBASA, uhonorowany nagrodą Dyrektora MORD z Nowego Sącza,

- "perfekcja poleceń" - Ryszard GACEK", uhonorowany nagrodą Dyrektora MORD z Krakowa,

- "celność Lancelota" - Wojciech STOLARZ, uhonorowany nagrodą Wójta Gminy,

- "stabilność stewarda i zwinność łosia" - Marcin ROLNICKI, uhonorowany nagrodą Urzędu Tarnowskiego,

w finale Konkursu Małopolskiego:

I miejsce zajął - Marcin ROLNICKI z Tarnowa i otrzymał Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego,

II miejsce zajął - Krzysztof ZIMOŃ z Tarnowa i otrzymał Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa,

III miejsce zajął - Ryszard GACEK z Tarnowa i otrzymał Puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji.

I miejsce, w konkurencji kobiet, zajęła - Anna KOŹMIŃSKA z Krakowa i otrzymała Puchar Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, Oprócz nagród honorowych, zwycięzcy otrzymali bogate nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik zawodów otrzymał podziękowanie i drobne upominki od sponsorów.

Gospodarz zawodów i równocześnie Komandor Konkursu Bernard Karasiewicz - dyrektor MORD w Tarnowie, oraz sędzia główny konkursu Kazimierz Mierzwa - egzaminator MORD i organizator Konkursu Tadeusz Szewczyk - prezes MSNKK, dziękują wszystkim patronom i sponsorom, oraz instruktorom przybyłym na zawody z całego Województwa Małopolskiego i zapraszają wszystkich na Konkurs w przyszłym roku do Nowego Sącza.

Tadeusz Szewczyk

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
21.4.2012
“Trzeźwa majówka” w Bełchatowie - fotoreportaż

 

(Fot.: PD@N 425-50-60labora)

 

W Bełchatowie OKZiJ “LABORA” zorganizowała “TRZEŹWĄ MAJÓWKĘ”. Celem imprezy było propagowanie jazdy samochodem wyłącznie po trzeźwemu. Patronat objął Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Komenda Powiatowa Policji; Klub Motorowy “ENERGETYK” oraz “Twoje Centrum Medyczne”. Program obejmował: jazdę samochodem w okularach symulujących stan po spożyciu alkoholu (ALKOgogle); pokaz i instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; bezpłatny pomiar ciśnienia, cukru oraz cholesterolu oraz rozpoznawanie kierowcy pozostającego pod wpływem środków odurzających.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.4.2012
Ciekawy pomysł. Nauczą jazdy rowerem po mieście
Kategorie:  » rowerzyści  » stowarzyszenia

Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS przywołujemy wiele informacji, które naszym zdaniem są przykładem interesującej inicjatywy, godnej naśladowania. I oto jedna z nich - w Szczecinie Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin organizuje warsztaty dla rowerzystów, ucząc ich bezpiecznego poruszania się po ulicach miasta. Doświadczeni, miejscy rowerzyści m.in. przypominają kodeks drogowy, pokazują w praktyce jak jeździć w mieście. "Jako doświadczeni użytkownicy rowerów chcemy podzielić się naszą wiedzą na temat tego, jak poruszać się po miejskiej dżungli" - zachęca Rowerowy Szczecin na swojej stronie internetowej. Zgłaszający się kandydaci do wspólnej nauki i wspólnej jazdy odpowiadają na pytania:

1. Czy jeździsz już po mieście rowerem?

2. W jakim celu chciałabyś/byś jeździć rowerem po mieście?

3. Dlaczego chciałabyś/byś jeździć rowerem po mieście?

Uczestnicy ćwiczą główne elementy jazdy po mieście, takie jak: włącznie się do ruchu, skręt w lewo, jazda po rondzie i na skrzyżowaniu ze światłami. Po pierwszej edycji inicjatywy organizatorzy podsumowali: “generalnie jazda między samochodami pierwszym razem robi wrażenie i mamy nadzieję, że udało nam się przełamać pierwszy lęk przed ulicą”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.4.2012
Nowy ośrodek egzaminowania, jego filia, albo...
Kategorie:  » pojazdy szkoleniowe  » WORD  » korki

W Poznaniu mieszkańcy Winogrady i Piątkowa przeżywają - znane także w bardzo wielu miastach - zatory i stłuczki z samochodami nauki jazdy. Jest jednak zasadnicza różnica. WORD rozważa zmianę siedziby i jednocześnie miejsca egzaminowania, i instruktorzy natychmiast deklarują zmianę tras jazd szkoleniowych. Jak donosi “Gazeta pl Poznań” w tym rejonie np. tylko w 2011 r. odbyło się 77 tys. egzaminów, tutaj ćwiczy każdy zdający - rachunek prosty - natężenie “elek” ogromne. Z ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika, że egzaminowany musi wyjechać z WORD-u i do niego wrócić, zaliczając po drodze kolejne umiejętności, a maksymalny czas trwania egzaminu nie może przekraczać 40 min - tłumaczy Agnieszka Kubiakowska-Michalak, dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Problemem tamtejszych mieszkańców zajmowali się radni - np. w 2009 r. zaproponowano wprowadzenie w godzinach szczytu zakazu ruchu dla pojazdów z “elką”, natomiast w ubiegłym roku padł pomysł zmiany siedziby WORD lub otwarcia dodatkowej jego filii. W odpowiedzi na interpelację pytające dostała pismo, z którego wynikało, że nie ma ani potrzeby, ani finansowych możliwości otwierania nowych ośrodków. Nie ma też w planie zmiany lokalizacji siedziby WORD-u. Wypowiadając się na łamach dziennika dyrektor Kubiakowska-Michalak zaproponowała: sytuacja poprawi się, gdy instruktorzy zaczną szkolić kierowców w innych częściach miasta, a nawet w innych miastach, tam, gdzie mają zarejestrowana swoją działalność - proponuje. To samo radzi wicedyrektor poznańskiego WORD-u Paweł Guzik: - Przecież pierwsze lekcje jazdy można odbywać się wszędzie. Wszędzie można też uczyć się ruszać czy parkować - przekonuje. Okazuje się, że mieszkańcy Winogrady mają swoje “sposoby” na niechciane “elki”. Jak się dowiadujemy niektórzy dojazd do swoich posesji tarasują kamieniami lub ustawiają znaki zakazujące wjazdu dla "elek". W zakresie tych ostatnich działań wypowiadał się na naszych łamach ekspert. Podsumowując nasuwa się smutny wniosek  - dotychczas nie pojawiło się jakiekolwiek skuteczne i satysfakcjonujące wszystkie strony rozwiązanie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.4.2012
Rozsądek, miłość i odpowiedzialność na drodze
Kategorie:  » duszpasterstwo kierowców  » MIVA  » wypadki drogowe

Pod hasłem "Bądź chrześcijaninem także na drodze” obchodzona była VI Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców. Organizatorzy to MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. O to, byśmy kierowali się rozsądkiem, miłością i odpowiedzialnością na drodze - apelował krajowy duszpasterz kierowców ks. dr Marian Midura. MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców przygotowało na rok 2012 specjalne intencje modlitewne. Modlono się o to, aby w naszej Ojczyźnie skuteczniej i sprawniej mogła rozwijać się bezpieczna sieć dróg. ,,Wszystko to, co robimy na szosie bądź ulicy ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla naszego ludzkiego bytu, ale również dla losów, zdrowia i życia innych użytkowników drogi, czyli naszych bliźnich" - podkreślał ks. Marian Midura. Zachęcano do udziału Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kierowców na Jasną Górę zaplanowaną na 12 maja pod hasłem.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
22.4.2012
Na parkingu niestrzeżonym
Kategorie:  » parkingi  » parkowanie pojazdów  » kolizja drogowa

Pytanie: Na płatnym parkingu niestrzeżonym doszło do stłuczki, niestety pod nieobecność poszkodowanej. Czy i jak można uzyskać dostęp do zarejestrowanych na kamerach?

Odpowiedź: Właściciel parkingu nie odpowiada za uszkodzenia, ponieważ jest to parking niestrzeżony. Ewentualnie zainstalowane kamery służą jego celom, np. identyfikacji pojazdów przy wjeździe. Np. wyjazdu bez dokonania zapłaty. - Parking nie ma statusu parkingu strzeżonego i firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach, które powstały podczas pobytu na parkingu. Przed wjazdem jest regulamin i wjeżdżając na parking, każdy klient jednocześnie zgadza się na warunki, jakie są w nim zapisane. Jeżeli nie, może bezpłatnie opuścić parking – wyjaśnia dzierżawca parkingu, na którym doszło do opisywanej w dzienniku “Gazeta pl Gorzów Wlkp.” stłuczki. - Z parkingami płatnymi niestrzeżonymi jest jak z parkingami w mieście - płacisz za miejsce, a nie płacisz za dozór - mówi Andrzej Wawrzyński, gorzowski rzecznik spraw konsumentów. - Firma może, ale nie musi udostępnić nagrania z kamer, na których być może widać sprawcę. Jeżeli jednak wniosek o wgląd do monitoringu wyjdzie od ubezpieczyciela, wtedy firma musi je udostępnić.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
22.4.2012
Sprawca stłuczki uciekł
Kategorie:  » kolizja drogowa  » ubezpieczenia OC  » odszkodowania

Pytanie: Co robić, gdy doszło do stłuczki, niestety sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a poszkodowany nie zapisał numerów rejestracyjnych?

Odpowiedź: W uzyskaniu odszkodowania poszkodowanemu pomoże Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jak informuje ekspert portalu INTERIA pl - w tej sytuacji przysługuje nam z UFG odszkodowanie za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, itp.) oraz materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Nie jest wypłacane odszkodowanie w sytuacji, gdy nikt nie odniósł obrażeń. UFG jest instytucją działającą nie dla zysku (non-profit), powołaną w 1990 roku. Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków spowodowanych przez: nieubezpieczone lub niezidentyfikowane pojazdy oraz nieubezpieczonych rolników.

Jak postępujemy: po pierwsze zgłaszamy kolizję policji. Staramy się pozyskać świadków zdarzenia. I w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody, zgłaszamy szkodę ubezpieczycielowi. Ten ostatni, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza on postępowanie w zakresie ustalenia zasadności oraz wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu - za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.4.2012
S. Soboń. Kodeks drogowy z komentarzem. Stan prawny na 1 marca 2012 r.

 

(Fot.: PD@N 424-38-39)

Kodeks drogowy komentarz z orzeczenictwem NSA, SN i TK

Część I - Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (objętość 710 str.)

Część II - Znaki i sygnały w ruchu drogowym (objętość 130 str.)

Opracowanie: Stanisław Soboń

Liczba stron: 808

ISBN: 978-83-61623-71

 

Kodeks drogowy został uchwalony w 1997 r. Od tego czasu był 100 razy zmieniany. Wprowadzone wyjątkowo liczne i szerokie zmiany utrudniły znacznie stosowanie jego przepisów w praktyce. Autor ma nadzieję, że niniejsze wydanie tej publikacji, tak jak i poprzednie, stanowić będzie wyjątkową pomoc dla uczestników ruchu drogowego oraz innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.

W części I autor prezentuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym zostało wykorzystane bogate orzecznictwo. Uzupełnienie tej części stanowią Informacje dodatkowe, w których zostały zamieszczone m. in.: skorowidz rzeczowy, taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11,5 t, opłaty za badania techniczne oraz inne informacje o dużym znaczeniu praktycznym.

W części II autor prezentuje komentarz do znaków i sygnałów występujących w ruchu drogowym. Jest to problematyka wyjątkowo ważna dla uczestników ruchu drogowego. W komentarzu zostały przedstawione barwne wzory 464 znaków i sygnałów. Części I i II stanowią kompleksowe opracowanie całej problematyki ruchu drogowego

Informacja o zmianach przepisów ruchu drogowego uwzględnionych w V wydaniu

W wydaniu V Kodeksu drogowego. Komentarza z orzecznictwem NSA, SN i TK według stanu prawnego na dzień 1 marca 2012 r. zostały uwzględnione zmiany wprowadzone 9 kolejnymi nowelami w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (nowele LXLII - LL), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz różnymi przepisami mającymi związek z ruchem drogowym, a także istotne dla kształtowania praktyki i świadomości prawnej - orzeczenia sądów i TK.

 

I. Zmiany wprowadzone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany wprowadzone wskazanymi wyżej nowelami mają zróżnicowane znaczenie praktyczne. Najważniejsze znaczenie mają jednak zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (nowela LXLV). Nowela ta uregulowała kompleksowo na gruncie P.r.d. problematykę udziału pojazdów nienormatywnych w ruchu po drogach publicznych, która dotychczas była uregulowana częściowo w P.r.d. i częściowo w ustawie o drogach publicznych oraz aktach wykonawczych do tych ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie, poza nielicznymi wyjątkami, z dniem 19 października 2012 r. W związku z tym w tekście ujednoliconym P.r.d. zostały zamieszczone przepisy dotychczasowe i nowe, opatrzone odpowiednimi odnośnikami. Do nowych regulacji należą w szczególności:

- określenie definicji pojazdu nienormatywnego, pilota i ładunku niepodzielnego,

- określenie warunków przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz dróg i parametrów, których przekroczenie wymaga zezwolenia na przejazd takiego pojazdu (załącznik do ustawy), 

- wprowadzenie 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określenie pojazdów objętych poszczególnymi kategoriami zezwoleń oraz określenie organów wydających te zezwolenia, opłat za ich wydanie oraz przeznaczenia środków pochodzących z opłat,

- ustalenie kar pieniężnych za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu; kary te wynoszą od 500 - 15 000 zł i będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej,

- określenie warunków przewozu drewna oraz innych szczególnych ładunków.

Ważne znaczenie mają również zmiany wprowadzone pozostałymi nowelami. Nowele LXLIII i LXLIV rozszerzyły listę osób uprawnionych do dawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego o ratowników górskich oraz listę pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym o pojazdy podmiotów wykonujących zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego oraz Służby Parku Narodowego. Również nowela LXLVII, ustalając nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych, dokonała odpowiednich zmian dostosowawczych w p.r.d. Pozostałe nowele wprowadziły w tej ustawie również wiele zmian o charakterze dostosowawczym i aktualizujących, zwłaszcza nowela LL.

Dla kandydatów na kierowców, jednostek szkolących i egzaminujących oraz kierowców ważne znaczenie ma również ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa ta wchodzi w życie dopiero 19 stycznia 2013 r. (zasada), a niektóre jej przepisy weszły lub wejdą w życie w innych terminach (art. 125 pkt 9 - 25 lutego 2011 r., a art. 110 - 11 lutego 2013 r. Ze względu na wyjątkowo długie vacatio legis, zakres regulacji i zmian jej towarzyszących oraz liczne zmiany już dokonane w tej ustawie (6 nowelizacji) oraz mogące wystąpić jeszcze przed wejściem jej w życie - pozostałe zmiany przewidziane w art. 125 (który był przedmiotem licznych nowelizacji), nie zostały uwzględnione w tym wydaniu. Spowodowałoby to przede wszystkim konieczność zamieszczenia podwójnych przepisów oraz nieczytelność całego tekstu ustawy. 

Należy nadmienić, że ustawa ta pierwotnie miała wejść w życie z dniem 11 lutego 2012 r. (zasada), jednakże wobec braku aktów wykonawczych regulujących podstawowe zagadnienia tej ustawy, nie można było przygotować odpowiednio wcześniej nowego systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (3 pierwsze projekty rozporządzeń, opatrzone datą 30 listopada 2011 r., zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych dopiero 5 grudnia 2011 r. i dotychczas nie zostały ogłoszone).

 

II. Inne zmiany

Wśród zmian wprowadzonych rozporządzeniami należy wyróżnić przede wszystkim zmiany wprowadzone w wykazach dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11, 5 t. oraz w badaniach lekarskich ( dopuszczenie możliwości udziału w ruchu drogowym osób z częściowym lub całkowitym ubytkiem słuchu). Istotne znaczenie ma też rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (akt wykonawczy do tzw. ustawy radarowej) oraz w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych na drogach.

W wydaniu tym zostało uwzględnionych wiele innych zmian o charakterze dostosowawczym i aktualizującym.

 

 

Cena hurtowa - 109,00 zł / Cena detaliczna – 119,00 zł

(Koszt przesyłki 14,00 zł, przy zamówieniu o wartości powyżej 250,00 zł koszt przesyłki po stronie wydawcy

ZAMÓW TERAZ: 502-659-431

]

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
22.4.2012
ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ. Przekaż swój 1%
Kategorie:  » podatek  » niepełnosprawni

 

(Fot.: PD@N 416-42)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
23.4.2012
e-PrawoDrogowe, to kompletny zbiór aktów prawnych
Kategorie:  » e-PrawoDrogowe

 

 

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach resortowych. Znajdziecie tam ułożone w przejrzystym układzie akty ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw, rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

 

Cena licencji na 1 stanowisko – 150,00 zł (netto)

 

 

(1-2009)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
23.4.2012
News to miejsce na Twoje ogłoszenie

 

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

 

Przyślij swoje ogłoszenie: tygodnik@prawodrogowe.pl

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu