Dziś jest 17 wrzeďż˝nia 2014, imieniny Franciszka, Lamberty, Narcyza.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


12.9.2014 - 12.9.2014 (0502/23/2014)        Pobierz numer
o nowych zapisach w ustawie o kierujących pojazdami; o sposobie działania nowego systemu. Posłuchaj i Ty. To film darmowy; wracamy do normalności. W rozporządzeniach przepisy zostaną doprecyzowane - mówi Tomasz Piętka; WORD Warszawa: wymiana pojazdów egzaminacyjnych. Może będą różne; Pytali i uważnie słuchali odpowiedzi. Czy jakieś pytanie nie zostało zadane? Spotkanie nagraliśmy dla Ciebie, zobacz i posłuchaj; Zajrzyj także na stronę PFSSK.
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
12.9.2014
O sposobie działania nowego systemu. Posłuchaj i Ty

 

 

 

 

(502-1, 7 i 29 fot. jola michasiewicz)

 

W dniu 12 września 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla właścicieli, instruktorów i wykładowców z ośrodków szkolenia kierowców. O zmianach w ustawie o kierujących pojazdami oraz o przygotowywanych w resorcie transportu rozporządzeniom wykonawczym mówił Tomasz Piętka, główny specjalista w Departamencie Transportu Drogowego MIR. Nadzorowi wydziału komunikacji nad ośrodkiem szkolenia kierowców poświęcone było wystąpienie Ewy Kowalewskiej, naczelnika Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

ZOBACZ i POSŁUCHAJ: http://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/wystapienia-e-kowalewska-i-t-pietka-video.html

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
12.9.2014
Dzisiaj wracamy do normalności. W rozporządzeniach przepisy zostaną doprecyzowane - mówi Tomasz Piętka

 

 

Musimy współpracować, deklarował dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Dariusz Marek Szczygielski

 

 

 

Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia w Warszawie,

 udło się nam wyprzedzić innych powiedział Wojciech Szemetyłło, prezes stowarzyszenia

 

 

 

Wracamy do normalności, podsumował nowe zapisy ustawowe

Tomasz Piętka, główny specjalista w Departamencie Transportu Drogowego

 

 

 

 

Jesteśmy samorządem podkreślała

Ewa Kowalewska, naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień

Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy

 

 

 

O startującym zaraz nowym projekcie szkoleniowym pn. “Wdrożenie polityki EKO drivingu w szkołach jazdy” mówił

Witold Wiśniewski, prezes Zarządu Wydawnictwa Grupa IMAGE

 

 

 

O e-learningu i pomocy dla instruktorów i wykładowców mówiła

Edyta Mitura, szefowa Działu Handlowego Grupy IMAGE

 

(502-3, 5, 6, 8, 9 i 10 fot jola michasiewicz)

 

Sala konferencyjna WORD w Warszawie w dniu 12 września br. była przepełniona, wielu zainteresowanych siedziało na dostawionych krzesłach, czy nawet stało. Takie zainteresowanie wywołało spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, spotkanie współorganizowane przez: Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, Fundacja “Zapobieganie Wypadkom Drogowym” z siedzibą w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Wydawnictwo Grupa IMAGE. Tematyka od wielu miesięcy wywołująca wiele emocji, to zmiany w ustawie o kierujących pojazdami wprowadzone jej nowelą uchwaloną 26 czerwca 2014 r. Zaproszenie przyjął Tomasz Piętka, główny specjalista w Departamencie Transportu Drogowego MIR (fot. 3); Ewa Kowalewska, naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy (fot. 4).

Spotkanie otworzył dyrektor WORD w Warszawie, Dariusz Marek Szczygielski (fot. 1), przywitał przybyłych, podkreślił i potrzebę współpracy pomiędzy ośrodkiem egzaminowania i szkołami jazdy. To bardzo ważna deklaracja. Przypomnijmy swoją funkcję dyrektor objął tuż przed wakacjami, dokładnie 1 lipca 2014 r. Bardzo oczekiwanym wystąpieniem była informacja jaką złożył Tomasz Piętka (fot. 3), główny specjalista w Departamencie Transportu Drogowego. Precyzyjnie, czytelnie i wyczerpująco, artykuł po artykule, omówił zmiany w ustawie o kierujących pojazdami, wprowadzone jej nowelą z 26 czerwca br. Nakreślił planowane terminy ukazywania się nowych i tych uzupełnianych rozporządzeń wykonawczych. Odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Ewa Kowalewska (fot. 4), naczelnik Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy oraz jej dwaj współpracownicy, wyjaśniali obowiązujące procedury, informowali o nowych zasadach dotyczących ośrodków szkolenia kierowców, ale też instruktorów i wykładowców. Katalog pytań i wątpliwości - w naszym odczuciu - chyba jednak nie został wyczerpany. O najnowszym projekcie szkoleniowym adresowanym do 300 wybranych ośrodków szkolenia kierowców pn. “Wdrożenie polityki EKO drivingu w szkołach jazdy” mówił Witold Wiśniewski (fot. 5), prezes Zarządu Wydawnictwa Grupa IMAGE. Edyta Mitura (fot. 6), szefowa Działu Handlowego Grupy IMAGE zaprezentowała kolejny nowoczesny produkt, który doskonale ułatwi pracę szkoleniowców. Gospodarze, w osobach egzaminatorów Sławomira Malinowskiego oraz Adama Klejny mówili o zamierzeniach stołecznego ośrodka egzaminowania. Było to jedno z bardziej interesujących i rzeczowych spotkań, do udziału w którym został zaproszony także przedstawiciel redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS. Poniżej swoisty wyciąg z najważniejszych informacji spotkania. (jm)

 

SZCZEGÓŁY RELACJI (wybór):

 

 TOMASZ PIĘTKA; (502-32 fot. jola michasiewicz)

 

Rozporządzenia wykonawcze - podkreślał Piętka - należy podzielić na te całkowicie nowe i wymagające uzupełnienia. Te w obiegu są ważne 18 miesięcy. U finału procesowania znajdują się dwa z nich, a tu w sprawie wydawania praw uprawnień oraz dotyczące komisji weryfikacyjnej. Aktualnie - jak się dowiadujemy - trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7: W wyniku jej prac powstanie opinia, na podstawie której minister podpisze (lub nie) decyzję co do wpisania danego pytania do bazy pytań stosowanej podczas egzaminu państwowego. Komisja ma zostać powołane w listopadzie 2014 r. Zespól ten będzie miał 6 miesięcy czasu na weryfikację pytań istniejących w używanej skonsolidowanej w pierwszych dniach lipca br. bazie testów. Jak zapowiedział Tomasz Piętka, przed komisja prace sprawdzające będą prowadzone rzetelnie, a więc nie mogą być to szybkie działania. Dodatkowo poinformował obecnych, iż komisja zweryfikuje bazę w zakresie przygotowania do egzaminu z użyciem języka migowego, ale też w języku angielskim i niemieckim.

Baza pytań egzaminacyjnych: Jeżeli się uda to w lutym-marcu 2015 r. zaakceptowana przez ministra baza pytań egzaminacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez jej ujawnienie na stronach internetowych resortu. Obok pytań oczywiście także odpowiedzi. Przy jej pomocy można będzie pracować, jednocześnie ma być zabezpieczona przed tzw. “ściąganiem” w całości. Dostęp do pytań będzie nieodpłatny. Docelowo ma się w niej pojawić nawet 4-5 tys. pytań. Każdy będzie mógł zaproponować komisji pytanie egzaminacyjne lub zgłosić swoją wątpliwość do istniejących. Zwrócona została uwaga na prawną konieczność wynikającą z obowiązku poszanowania praw autorskich. Piętka informował - nie ma tu przekazywania praw autorskich. Ostrożnie, abyśmy nie mieli do czynienia z pozwami o złamanie praw autorskich.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców: może zostanie opublikowane w dzienniku ustaw jeszcze przed 1 stycznia 2015 r. - spekulował Tomasz Piętka. W nim muszą pojawić się zapisy dotyczące: ekodriwingu, czasu pracy instruktorów czy tramwajarzy. Niektóre z zapisów wrócą do rozporządzenia wobec faktu, iż właśnie uzyskały delegację ustawową.

Rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców: tu zostało powiedziane, iż same zasady nie ulegną zmianie. Ta ostatnia ma dotyczyć samego wzoru zaświadczenia, do którego trafi informacja o dodatkowych wymaganiach na poszczególne kategorie praw jazdy.

Warsztaty doskonalenia dla instruktorów: Wojewódzkie ośrodki egzaminowania ustawowo otrzymały możliwość organizacji takich szkoleń, jednak będą musiały dostosować swoje wyposażenie do obowiązujących zasad. Czyli te, które nie będą posiadały autobusów, nie będą mogły skorzystać z możliwości szkolenia instruktorów. Przypomnijmy, ośrodek który może prowadzić szkolenia doskonalące dla instruktorów musi spełniać warunki na wszystkie kategorie praw jazdy.

Motocykliści z kat. B prawa jazdy: Jak przypomniał Tomasz Piętka, resort transportu przygotowując projekt noweli ustawy o kierujących uwzględnił możliwość kierowania motocyklem przez posiadaczy prawa jazdy kat. B, jednak zdecydowanie obstawał za koniecznością ograniczenia pojazdów do tych z automatyczną skrzynią biegów oraz za koniecznością udziału w stosownym szkolenia. I taka propozycja trafiła do parlamentu. Niestety - jak to opisywaliśmy także na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS - senatorowie zaproponowali inaczej. Jakie w związku z tym faktem będą przyszłoroczne statystyki? Piętka nazwał je fatalnymi.

Prawo jazdy będzie wydawane na podstawie decyzji administracyjnej, a więc - będzie możliwość odwoływania się (art. 10 ust. 1 - “Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej”.). W związku w tą zmianą, nowy będzie druk wniosku.

Miejsce zamieszkania kandydata na kierowcę: prawo jazdy będzie wydawane osobie, która zostanie uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy. Cieszy coraz powszechniej znajdująca swoje miejsce w zapisach prawa zasada zaufania do obywatela.

Elektroniczny rejestr praw jazdy: tu padła informacja niezbyt optymistyczna. Dotychczas w tym rejestrze nie ma wykazów z takich państw Unii Europejskiej jak: Anglia, Francja, Hiszpania czy Niemcy. To utrudnia wiele spraw, a przede wszystkim, znacznie wydłuża ich wyjaśnienie. Nadal obowiązującymi są tu tzw. papierowe dokumenty.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie, która ma zakaz prowadzenia pojazdów w innej kategorii (art. 12). Jak przypomniał Tomasz Piętka, dotychczas uznawane były przez sądy dwa orzecznictwa na podstawie których sugerowano oddanie praw jazdy w kategorii, której nie dotyczył zakaz. Dzisiaj przepis został doprecyzowany i jednoznacznie skazuje, że zwrotu prawa jazdy w żadnym zakresie nie będzie.

System teleinformatyczny: nowy art. 16a mówi, iż starosta, wydając prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, wykorzystuje system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne umożliwiający wykonywanie przez organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem czynności związanych z ich wydawaniem, zamieszczaniem danych i informacji w bazie danych oraz składanie zamówień na wykonanie praw jazdy lub pozwoleń na kierowanie tramwajem. Czyli nie powinny pojawiać się już dotychczasowe wątpliwości. Elektroniczny obieg informacji o kandydacie na kierowcę nie nosi cech sprzecznych w Konstytucją RP. Dotyczy to tzw. profilu kandydata na kierowcę.

Opłata za wymianę prawa jazdy: dotychczas np. samorząd zmieniał nazwę ulicy, a kierowca musiał ponosić pełna opłatę za wydanie dokumentu nowych uprawnień. Dzisiaj dodano zapis, iż w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę za wydanie lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów.

Wiek kandydata na kierowcę i termin rozpoczęcia szkolenia: Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy. Czyli jak to skomentował Piętka - dzisiaj już można szkolenia prowadzić równolegle.

Nie może być szkolona osoba (art. 22 ust. 1 pkt 3): w stosunku do której wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji. W dotychczasowym zapisie ustawodawca wymieniał także osobę w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kiedy egzamin wewnętrzny: od chwili wprowadzenia do przepisów takiego zobowiązania trwają dyskusje wyrażające wątpliwość, co do sytuacji - kiedy właściwie powinien być przeprowadzany egzamin wewnętrzny. Piętka mówił - po odbyciu pełnego szkolenia, czyli części teoretycznej, praktycznej i nauki pierwszej pomocy (art. 23). Inaczej wyłącznie przy e-learningu. Tu egzamin wewnętrzny powinien być przeprowadzony po zakończeniu zajęć teoretycznych. To bardzo istotne doprecyzowanie. Piętka podkreślił także, iż ćwiczeń praktycznych drogą e-learningu nie może być, te ostatnie wyłącznie w ośrodku.

Bez szkolenia teoretycznego - ten zapis, oczywiście, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (art. 23a.). Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3. Interesująca uwagą Piętki było stwierdzenie, iż w ofertach szkół jazdy szkolenie teoretyczne powinno nadal być, oczywiście z zastrzeżeniem, że na jego wniosek może on być z niego zwolniony. Nie ma kursów eksternistycznych - podkreślał dalej. Obowiązek posiadania wyposażonej sali wykładowej nadal istnieje.

Pojazd szkoleniowy: w art. 24 pkt 1 lit. d czytamy, iż szkolenie można prowadzić przy użyciu pojazdu posiadającego adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju. Tak więc nie jest tu konieczny wyłącznie dowód rejestracyjny, może być także pozwolenie czasowe.

Legitymacja instruktora zgodnie z art. 25 ust. 2 musi być okazywana, także kandydatowi na kierowcę. Czyli - co zostało podkreślone - musi być aktualna i obowiązująca.

Zatrudnienie instruktora: Zgodnie z wieloma postulatami usunięto z ustawy - jak to określił Piętka “ze względów koniunkturalnych” - obowiązek zatrudniania instruktora. Dzisiaj można z nim podpisać umowę zlecenie np. z policjantem, strażakiem, kierowcą autobusu lub ciężarówki, którzy przy braku klientów w ośrodku szkolenia wykonują także drugi zawód.

Obowiązek zgłaszania kursów itd. Ustawodawca złagodził dotychczasowe wymagania, część zobowiązań zostało uchylone. I tak nie ma obowiązku prowadzenia harmonogramów zajęć, czy obowiązku informowania o egzaminie wewnętrznym, czy o zakończeniu kursu.

Wniosek o wydanie poświadczenia: w art. 31 czytamy, iż przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty, o którym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D. Tutaj “i” zastąpiono dotychczasowe “lub”. Dzięki temu zabiegowi ośrodki mogą szkolić instruktorów, czy rowerzystów.

Instruktor z uprawnieniem szkolenia wyłącznie w kat. T: zapis przywrócony. Jak informował Tomasz Piętka, ze względu na wiele konkretnych sytuacji np. w szkołach koniecznym był powrót do zapisu umożliwiającego posiadanie uprawnień instruktorskich wyłącznie w kat. T.

Wpis do rejestru uprawnień instruktorów: Tu problem pozornie rozwiązany. 3-lata doświadczenia w zakresie kat. A to tym samym doświadczenie w zakresie kat. A1, a wpis w rejestrze powinien odbywać się “z urzędu”, czyli automatycznie - mówi Piętka. Niestety np. w Warszawie nie jest to uznawane za jednoznaczny zapis. Właściwy organ samorządu chce tu jednoznacznego zapisu w rozporządzeniu. Decyzja dotyczy samorządów - kontynuuje Piętka - stąd możliwa rozbieżna ich interpretacja, to one podejmują ostateczną decyzję. I przypomina - jest prawo do zaskarżania odmowy - to droga postępowania sądowego. W Warszawie jedno takie postępowanie jest wygrane i wykonane. Ostatecznie Piętka podsumowuje - przepisy w rozporządzeniu zostaną doprecyzowane.

Warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów: Dowiedzieliśmy się, iż program warsztatów zostanie określony, podobnie ilość dni szkolenia. Wiemy już, że instruktor i jednocześnie egzaminator - w takiej sytuacji obowiązuje tylko jedno szkolenie. Które? Wybiera zainteresowany. To tańsze - mówili uczestnicy spotkania.

Instruktor skreślony z rejestru pozostaje wykładowcą: w art. 28 ust. 1 pkt 1 potwierdzone zostało, iż wykładowcą jest osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, 7 i 8, oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców. Czyli w sytuacji skreślenia uprawnień instruktorskich np. ze względu na stan zdrowia, pozostaje aktualny i uznawany egzamin na wykładowcę. I już ten posiadający np. ograniczenia poruszania się były instruktor, pozostaje tylko wykładowcą.

Pytania egzaminacyjne dla instruktorów: wielu kandydatów na instruktorów poszukuje publikacji z pytaniami egzaminacyjnymi. Jednak pytania testowe dla przyszłych instruktorów są informacją niepubliczną. Mała uwaga, istnieje obowiązek przedstawienia zdającymi poprawnych odpowiedzi. Dzięki temu będzie mógł skorygować swoje błędy i uzupełnić wiedzę.

Dożywotni egzamin teoretyczny: Tu Tomasz Piętka podkreślał, iż od 24 sierpnia br. każdy zdany egzamin teoretyczny jest ważny dożywotnio. Jeżeli ktoś miał zaświadczenie ważne do 22. sierpnia egzamin jest nieważny, ale już data 25 sierpnia daje takie uprawnienie (art. 44).

Pojazdy egzaminacyjne podstawione przez osk i nagrania przebiegu egzaminu (art. 45): Pojazd ośrodka szkolenia uczestniczący w egzaminie państwowym, musi być specjalnie wyposażony. Dokładnie jak wyposażony to już decyzja konkretnego ośrodka egzaminowania. Generalnie tak jak pojazd egzaminacyjny. Czyli zgodnie z przepisami dotyczącymi Word-ów. Sam zapis przebiegu egzaminu zarejestrowany na wymaganej kamerce może tam pozostać, będzie prawdopodobnie przeglądany przez instruktora i zdającego, ale - zaznacza Piętka - nie może być upubliczniony. To byłoby rażące naruszenie zasad i mogłoby skutkować 3-letnim zakazie działalności szkoleniowej. W ramach małej dygresji Tomasz Piętka wskazał, iż aby dopuścić pojazd do udziału w egzaminie niezbędne są stosowne wnioski, oświadczenia itd., jednak możliwa jest także odmowa udziału danego pojazdu.

Opłata za egzamin państwowy: opłata za egzamin w sytuacji, gdy podstawiony zostaje pojazd osk, pozostaje bez zmian. Instruktorzy denerwują się. Piętka sugeruje - może nie pobierać od kursanta dodatkowych kwot, może trzeba to robić na koszt osk? Równocześnie zwraca uwagę, iż możemy tutaj mieć do czynienia z tzw. konsekwencjami kosztowymi niepodstawienia pojazdu do Word.

Skreślenie z ewidencji instruktorów i ponowny wpis: skreślenie z rejestru instruktorów w związku z naruszeniem zasad skutkuje - przy ponownym wpisie - egzaminem, możliwym po 1,5 roku. Tu Piętka podkreślił, iż ponowny wpis instruktora, który nie przedstawił rocznego zaświadczenia o ukończeniu warsztatów doszkalających skutkuje ich zaliczeniem, natomiast nie ma sankcji 1,5 roku karencji.

Kat. AM prawa jazdy - to w zasadzie “martwa kategoria” - oceniał Tomasz Piętka. Zakres egzaminu wydaje się z wadą zbyt rozbudowanych zadań egzaminacyjnych np. w porównaniu z kat. A. Dyrektywa UE mówi tylko o egzaminie teoretycznym. My rozbudowaliśmy - kontynuował. Trzeba ten problem rozwiązać – zapowiadał. (jm)

 

 EWA KOWALEWSKA (502-33 fot. jola michasiewicz)

Będą decyzje odmowne - ostrzegała pani naczelnik Ewa Kowalewska, wskazując na konieczność wprowadzania już - czyli od 24 sierpnia br. - obowiązujących zmian w ustawie o kierujących pojazdami. Pamiętać należy, iż część zapisów z ustawy - Prawo o ruchu drogowym trafiło do ustawy o kierujących pojazdami np. dot. badań lekarskich. Dokumentacja ośrodków szkolenia kierowców - będą nadal podlegały kontrolom. Nadal znajduje się w dokumentacji wiele błędów. Ewa Kowalewska zapowiedziała zorganizowanie szkolenie w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych z przedstawicielami ośrodków szkolenia. Zachęciła także do elektronicznego kontaktu w wydziałem, podała adres kontaktowy: osk@um.warszawa.pl W trakcie spotkania zaprezentowanych zostało kilka nowych wzorów dokumentów. Pani naczelnik zwróciła uwagę na moment skreślenia osk z rejestru. Tak więc aktualnie skreślenie następuje z dniem złożenia wniosku. I to tego czasu muszą być zakończone wszelkie szkolenia i inne działania oraz prace związane np. z uzupełnieniem wpisów w profilu kandydata na kierowcę. Skreślenie nie będzie teraz decyzją - przypominała. Poproszona o analizę najczęstszych błędów dokumentacji ośrodków szkolenia zgodziła się na jej opracowanie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.9.2014
Pytali i uważnie słuchali odpowiedzi. Czy jakieś pytanie nie zostało zadane?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(502-14-26 fot. jola michasiewicz)

 

W spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym poświęconym noweli ustawy o kierujących pojazdami uczestniczyło bardzo wielu przedstawicieli ośrodków szkolenia regionu, ale też przyjechali ze Świnoujścia, z Gdańska, czy Poznania. Było to pierwsze spotkanie z ekspertami i praktykami stanowienia i realizacji prawa. Zgromadzeni w skupieniu wysłuchali wystąpień, zadawali oczywiście pytania. Pytano o: konieczność prowadzenia książki ewidencji osób szkolonej; o wpisy w niej dokonywane; o akredytacje osk; o zajęcia teoretyczne z pierwszej pomocy, ale też ćwiczenia w tym zakresie, o warsztaty doskonalące dla instruktorów i wykładowców, o uprawnienia i doświadczenie w zakresie kat. A, A1 i innych itd. Czy to były wszystkie zadane pytania? Czy może obecność przedstawicieli nadzoru uniemożliwiła zadanie tych, które nie padły? Zachęcamy do przysyłania do redakcji pytań o interpretację czy nadinterpretację zagadnień wynikających z zapisów noweli ustawy o kierujących. Będziemy
Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.9.2014
To spotkanie nagraliśmy dla Ciebie

 

(502-27 fot. jola michasiewicz)

 

Współorganizator spotkania szkoleniowo-informacyjnego odbytego w dniu 12 września 2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie - Grupa IMAGE przygotowała profesjonalne nagranie wideo przebiegu spotkania. Autorem filów jest znany szkoleniowcom, Jerzy Bitner. Wszyscy zainteresowani zagadnieniami zmienionymi ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami mogą bezpłatnie zapoznać się z wystąpieniami Tomasza Piętki, głównego specjalisty w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Ewy Kowalewskiej, naczelnika Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

ZOBACZ i POSŁUCHAJ: http://www.l-instruktor.pl/aktualnosci/wystapienia-e-kowalewska-i-t-pietka-video.html

 

 

(502-31)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.9.2014
WORD Warszawa: wymiana pojazdów egzaminacyjnych. Może będą różne
Kategorie:  » WORD  » pojazdy egzaminacyjne  » pojazdy szkoleniowe

 

 

 

 

(502-2 i 11-13 fot jola michasiewicz)

Jak informował otwierając spotkanie dyrektor Dariusz Marek Szczygielski, w ośrodku wszystkie miejsca egzaminowania posiadają pełną autonomię, z naciskiem na jakość egzaminowania - podkreślał. Egzaminatorzy na stale przypisani są do konkretnych miejsc egzaminowania. To tyle o nowej organizacji działania. Ważną deklaracją była pełna dyspozycja i otwarcie dyrektora na problemy i wnioski przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców.

Egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: Sławomir Malinowski (fot. 2 i 4), p.o. kierownika Wydziału Planowania i Realizacji Egzaminów, kierownik Miejsca Egzaminowania Odlewnicza, nadzorujący pozostałe miejsca egzaminowania oraz Adam Klejna, kierownik Wydziału Nadzoru i Analiz, egzaminator nadzorujący (fot. 3 i 4) poinformowali zaproszonych na spotkanie ws. noweli ustawy o kierujących pojazdami, szkoleniowców o planowanym przetargu na zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych do kat. B. Chcieliśmy przesunąć wymianę samochodów na rok, niestety ze względów finansowych okazało się to niemożliwe. Przygotowujemy ogłoszenie przetargu - mówił Sławomir Malinowski. W przygotowanej specyfikacji znajdzie się mniejsza liczba pojazdów - ze względów oczywistych. Przetarg powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Ewentualne inne w styczniu 2015 r. Rozpatrywany jest także pomysł udostępniania podczas egzaminu różnych pojazdów. Do wyboru dla kandydata na kierowcę. Szczegóły jeszcze na wczesnym etapie ustaleń procedur.

Kolejną ważną sprawą było umożliwienie egzaminu państwowego na podstawionym przez ośrodek szkolenia pojeździe. W zakresie kat. A realizujemy to zadania od roku. WORD nie widzi tutaj żadnego problemu - informowano. Ponieważ nie ma ustawowych procedur podstawiania pojazdu osk, każdy ośrodek egzaminowania ma własne procedury, dokumenty itd., oczywiście zgodne z prawem. Egzaminatorzy przypominali, iż nagranie egzaminu po 21. dniach należy usunąć z urządzenia rejestrującego i zniszczyć. Tak robi WORD i tak powinny robić osk.

W odpowiedzi na pytanie odnośnie ewentualnych szkód na podstawionym pojeździe ośrodka szkolenia kierowców w trakcie egzaminu państwowego, informowano, iż to odpowiedzialność właściciela pojazdu, czyli osk.

I ostatnia sprawa - rejestratorów montowanych w pojazdach egzaminacyjnych - testujemy nowe rejestratory, nowej generacji, jednocześnie sprzęt ogólnodostępny. Adam Kleina zobowiązał się do opublikowania na stronach internetowych WORD-u szczegółowych informacji (wraz z nazwą producenta) nowych rejestratorów. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczania nagrań i nośników z nagraniami.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.9.2014
Zajrzyj także na stronę PFSSK

 

(502-30)

 

Przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców czynnie uczestniczyli w wieloletnim procesie procesowania ustawy o kierujących pojazdami. Dzisiaj na swoich stronach opublikują szeroką relację ze spotkania szkoleniowo-informacjnego, które odbylo się w Warszawie. Zachęcamy do lektury.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.8.2014
Tekst ujednolicony ustawy o kierujących pojazdami (z przepisami oczekującymi). To broszura dla Ciebie

 

(499-72)

Tę broszurę musisz mieć i TY.

Cena: 10,50 pln (brutto)

ZAMÓW: 22 811-01-99.

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.9.2014
ePD - tu znajdziesz ujednolicony tekst ustawy o kierujących pojazdami

 

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach resortowych. Przepisy w formie aktów rzeczywistych, jednolitych i ujednolicanych. Ułożone w przejrzystym układzie (akty obowiązujące oraz archiwalne) akty są dodawane (rzeczywiste i jednolite) oraz ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw (w kolejnych ich wersjach), rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji, kopiowania całości lub fragmentów, a także obrazków. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

 

Cena licencji na 1 stanowisko - 99,00 zł (netto)*

*(cena promocyjna do odwołania)

 

 

(2014-1)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.9.2014
Stanisław Soboń: Kodeks drogowy z komentarzem i orzecznictwem

 

(500-83, 84)

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
14.9.2014
Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem

 

  (500-1)

 

USTAWA O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI Z KOMENTARZE

Stan prawny: 24 lipca 2014 r.

Autor: Stanisław Soboń

Wydawca: Grupa IMAGE sp. z o.o.

Liczba stron : 386

Format: 14:20

ISBN: 978-83-63917-32-6

Cena brutto 32,00 pln

 

Publikacja jest kolejną edycją ujednoliconego tekstu ustawy o kierujących pojazdami z komentarzem. Uwzględnione są przepisy najnowszej noweli ustawy z dnia 24 lipca 2014 r. Poruszanie się po ustawie ułatwi Czytelnikom skorowidz rzeczowy. Książka zawiera również taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., po prawie 2-letnim vacatio legis. Obejmuje problematykę dotyczącą kierujących pojazdami, która dotychczas była uregulowana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie “Kodeksem drogowym”. Jest to więc ustawa o istotnym znaczeniu przede wszystkim dla milionów aktualnych i przyszłych kierowców oraz dla kierujących tramwajami, motorowerami i rowerami. Jest ważna również dla tych wszystkich podmiotów, które zajmują się działalnością w dziedzinie szkolenia kierowców, badań lekarskich i psychologicznych oraz egzaminowania, a także organów wydających prawa jazdy i inne dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami. Jest ustawą wyjątkową ze względu na jej konstrukcję i zastosowaną technikę “legislacyjną” - ocenia autor, znany Czytelnikom z poprzednich publikacji. Warto przypomnieć, że akt był już 11 razy nowelizowany.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu