Dziś jest 22 grudnia 2014, imieniny Bożeny, Drogomira, Zenona.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
 • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
 • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
 • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
 • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


12.12.2014 - 17.12.2014 (0508/29/2014)        Pobierz numer
o zawiązaniu Polskiego Klastra Edukacyjnego; fragmenty statutu; członkowie założyciele; co to jest klaster? Fundacja ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM wybrała nowy zarząd;... o...
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
12.12.2014
Zawiązano Polski Klaster Edukacyjny

 

 

(508-1-2 PKE)

 

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Koźminie Wielkopolskim podpisano umowę powołania Polskiego Klastra Edukacyjnego (PKE). Członkami założycielami klastra są przedsiębiorcy z 9 województw, głównie z branży szkolenia kierowców. Koordynatorem Polskiego Klastra Edukacyjnego jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Obszarem działania PKE jest szeroko rozumiana edukacja zawodowa, w tym kształcenia i doskonalenia kadr transportowych i motoryzacyjnych. Klaster jest otwarty na innych przedsiębiorców, organizacje, instytucje, placówki naukowe i oświatowe.

Prace przygotowawcze klastra trwały kilka miesięcy. Grupa inicjatywna przedsiębiorców już dawno dostrzegła konieczność integracji gospodarczej, która poprzez synergię pozwoli rozwinąć ich firmy. Uznano, że forma klastra będzie najbardziej efektywna. Na inauguracyjnym spotkaniu wyłoniono prezydium klastra oraz przyjęto plan działania. Odbyło się też pierwsze szkolenie z zakresu prawa i metodyki.

Uroczyste podpisanie umowy klastra odbyło się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wlkp.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
12.12.2014
1. Zebranie założycielskie Polskiego Klastra Edukacyjnego (PKE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(508-4-14PKE)

 

W piątek, 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wielkopolskim uroczyście podpisano umowę zawiązania Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.12.2014
2. Ze statutu PKE

(...)

§ 4. Cele i zadania Klastra

Celem Klastra jest:

1)              Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:

a)         edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,

b)         standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,

c)         rozwój szkolnictwa zawodowego,

d)         podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,

e)         edukacja komunikacyjna,

f)          promocja usług edukacyjnych członków Klastra,

g)         pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,

h)         tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta,

2)              Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra,

3)              Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra,

4)              Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,

5)              Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,

6)              Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,

7)              Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra,

8)              Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,

9)              Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

§ 5. Realizacja zadań Klastra

Cele określone w § 4 powyżej, Klaster realizuje poprzez:

1)              Pozyskiwanie środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, jak również inne działania mieszczące się w zakresie zadań Klastra,

2)              Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,

3)              Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych,

4)              Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych Członkom Klastra,

5)              Prowadzenie konsultacji, doradztwa personalnego i gospodarczego po uzyskaniu stosownych zezwoleń,

6)              Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,

7)              Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi,

8)              Publikowanie materiałów informacyjnych; biuletynów, broszur, ulotek itp.,

9)              Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla zapewnienia swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy,

10)           Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie, również finansowe, takich prac prowadzonych przez podmioty trzecie,

11)           Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla poszczególnych regionów kraju,

12)           Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.,

13)           Opracowywanie oraz przedkładanie różnym organom, instytucjom i podmiotom opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska edukacyjnego,

14)           Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez Członków Klastra,

15)           Organizację misji gospodarczych dla Członków Klastra,

16)           Działalność wydawniczą specjalistycznych materiałów edukacyjnych,

17)           Działalność promocyjną na rzecz Klastra,

18)           Działalność o charakterze charytatywnym,

19)           Wymianę doświadczeń wśród Członków Klastra,

20)           Opracowywanie projektów i programów oraz administrowanie i zarządzanie nimi dla innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.

(...)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.12.2014
3. Członkowie-założyciele PKE

Umowę powołania Polskiego Klastra Edukacyjnego podpisali członkowie-założyciele:

 1. Grupa IMAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Witolda Wiśniewskiego;
 2. Fundacja "Zapobieganie Wypadkom Drogowym" z siedzibą w Warszawie
 3. Auto-Margo Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Szcześniak z siedzibą w Sieradzu, reprezentowana przez Marka Szczęśniaka
 4. Mariusz Szczepanik Ośrodek Szkolenia Kierowców Oes z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Mariusza Szczepanika
 5. Szkoła Jazdy "Kursant" S.C. Grad Sławomir, Świsulski Andrzej z siedzibą w Wrocławiu, reprezentowana przez Sławomira Grad
 6. LINIA ANDRZEJ RYSZARD SZOPE Poznańska 14 Lok.23 z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Andrzeja Szope
 7. Superosk.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez Dariusza Śmiarowskiego
 8. "Autos" Szkoła Kierowców S.C. Rak Robert, Rak-Zamyślewska Izabela z siedzibą w Grudziądzu, reprezentowana przez Roberta Rak
 9. Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jacek" Spółka Jawna - Adam Próchnicki i Spółka z siedzibą w Siedlcach, reprezentowana przez Adama Próchnickiego
 10. Ośrodek Szkolenia Kierowców "Widok" Wiesław Słojewski z siedzibą w Skierniewicach, reprezentowana przez Wiesława Słojewskiego
 11. Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" z siedzibą w Chłopicach, reprezentowana przez Wacława Ochota
 12. Nauka i Doskonalenie Jazdy Ryszard Świętoń z siedzibą w Koszalinie, reprezentowana przez Ryszarda Świętoń
 13. OSK "Wałowa" Spółka Jawna Anna Sas i Magdalena Szostek z siedzibą w Siedlce, reprezentowana przez Zdzisława Sas
 14. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z siedzibą w Koźminie Wlkp., reprezentowana przez Stanisława Paterek
 15. Centrum Szkolenia Zawodowego "Szkol-Drew" OSK Zabielski Jerzy August z siedzibą w Łukowie, reprezentowana przez Jerzego August
 16. PHU Eko - Agrotech Grażyna Michałowska Przemysłowa 7l z siedzibą w Węgorzewie, reprezentowana przez Zbigniewa Sawickiego
 17. PHU PEGAZ Ryszard Krawczyk z siedzibą w Żarowie, reprezentowana przez Ryszarda Krawczyka
 18. SZKOŁA SAMOCHODOWA AUTO-TEST z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Jerzego Wojtanowicza

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.12.2014
4. Założyciele o celach i zadaniach klastra

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS zapytała kilku z członków-założyciele o ich indywidualne oczekiwania wobec założonego właśnie Polskiego Klastra Edukacyjnego:

 

 

 

 

‹ Stanisław Paterek, właściciel i instruktor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wielkopolskim.

 

Pytanie: Jakie są Pana oczekiwania wobec udziału w Polskim Klastrze Edukacyjnym.

Stanisław Paterek powiedział: Przystąpiłem do klastra, bo widzę w nim szansę, aby ośrodki szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców mogły współdziałać. Wy tym duże ośrodki. Oczywiście współpracy mającej na celu podniesienie przede wszystkim poziomu szkolenia. To szansa na łatwiejsze pozyskania środków na szkolenia instruktorów i kandydatów na instruktorów; szansa na lepsze doposażenie ośrodków, na nowoczesne wyposażenie sal szkoleniowych itd. I w efekcie szansa na podniesienie poziomu szkolenia kandydatów na kierowców.

(508-20)

 

 

 

 

 

‹ Wacław Ochota, właściciel i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców “WIRAŻ” w Jarosławiu.

 

Pytanie: Ma Pan bardzo nowocześnie wyposażony ośrodek, kształci w szerokim zakresie we wszystkich kategoriach nauki jazdy, ale też zarówno instruktorów, jak i kierowców zawodowych. Więc po co przystąpił Pan do PKE?

Wacław Ochota powiedział: Razem łatwiej działać - to zdecydowanie oczywista prawda. Łatwiej pozyskiwać środki, spotykać się, wymieniać doświadczenia. To pośrednio nasz wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczekuję, iż Fundacja “Zapobieganie Wypadkom Drogowym” będzie nas dodatkowo wspierać poprzez pomoc ekspertów, współorganizację akcji na rzecz poprawy brd. Sam to robię. Ostatnio miałem spotkanie w ośrodku z dziećmi i młodzieżą. Organizuję dla nich bezpłatne szkolenia. Może udział w klastrze pozwoli na zakup fantoma. Wówczas szkolenia byłyby atrakcyjniejsze, a odbywać się w sali i poza nią. Przy ognisku też można zrobić szkolenia. Ostatnio dużo rozdajemy odblasków, jednak wciąż ich brakuje. Dzieci widzą potrzebę ich noszenia, zwracają uwagę także dorosłym. Czyli staram się wychowywać przyszłych uczestników ruchu drogowego już od przedszkola i pierwszych klas szkoły. Potrzebne są materiały szkoleniowe. Mam nadzieję, iż w ramach PKE będzie łatwiejsze ich pozyskanie.

I oczywiście przystąpiłem do PKE bo myślę, że będzie on skupiał ośrodki, które nie myślą wyłącznie o zysku, ale takie ośrodki które myślą równocześnie o poprawie bezpieczeństwa na drogach. Może uda się pozyskać środki na symulatory, może na powstanie ośrodka techniki jazdy. A to zdecydowanie przełoży się na bezpieczeństwo.

(508-21)

 

 

 

 

‹ Mariusz Szczepanik, właściciel i instruktor Ośrodka Szkolenia Kierowców “OES” z siedziba w Krakowie

 

Pytanie: Kilku założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego zapytałam o cel ich udziału w klastrze. Mówią o jakości szkolenia, o potrzebie poprawy zaplecza szkoleniowego, o oczekiwaniach poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach itd. Z jakimi oczekiwaniami Pan i Pana firma przystąpiły do niego?

Mariusz Szczepanik powiedział: Popieram cel Kolegów, którzy mówią o potrzebie stworzenia Centrum Szkoleń Zawodowych. Tam słuchacze będą zdobywali nowe kwalifikacje, i te przełożą się na poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście myślę o konkurencji, ale dla mnie jednak najważniejsza jest jakość szkolenia, za którą stoją ludzie. I właśnie oni, ludzie z którymi pracuję są dla mnie najważniejsi. W przyszłym Centrum Szkoleń Zawodowych będą podnosili swoje kwalifikacje. Czyli dzięki udziałowi w klastrze będzie możliwy ich rozwój. I tu koło się zamyka.

(508-17)

 

 

 

 

‹ Jerzy Wojtanowicz, właściciel i instruktor Szkoły Samochodowej “AUTO-TEST” z siedzibą w Krakowie

 

Pytanie: Jesteście SUPER OSK, macie bardzo różnorodną ofertę szkoleń, doświadczonych ludzi. Czego Pan oczekuje od udziału w Polskim Klastrze Edukacyjnym?

Jerzy Wojtanowicz powiedział: Moje oczekiwania dotyczą możliwości zwiększenia oferty adresowanej do klienta. Zaznaczę – poprzez dalsze podnoszenie jakości usług. Chciałbym np. poszerzyć ofertę o szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, czy wózki widłowe. To nie wszystko. Mam bazę szkoleniową także dla szkoleń w zakresie języków obcych. To może się udać.

(508-18)

 

 

 

 

‹ Witold Wiśniewski, prezes zarządu wydawnictwa Grupa IMAGE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, od 25 lat wydawca książek do nauki jazdy; wychowania komunikacyjnego; kodeksów drogowych i wszelkich innych produktów

 

Pytanie: Czemu ma służyć udział w Polskim Klastrze Edukacyjnym?

Odpowiada Witold Wiśniewski: To przede wszystkim WSPÓŁPRACA i INTEGRACJA. Współpraca i integracja podmiotów często nawet różnych. Mamy w gronie założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego ośrodki szkolenia kierowców, które z założenia konkurują. Chodzi tu właśnie o to, aby konkurowały z rynkiem, nie między sobą.

(508-24)

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
12.12.2014
5. Klaster czyli grono. Kilka definicji

 

 

(,,,) Ministerstwo Gospodarki przyjmuje definicję klastra jako elastyczną formę współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, [które] tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji". Tak zdefiniowana struktura nosi nazwę potrójnej helisy (w nawiązaniu do splecenia łańcuchów DNA):

Ta definicja jest dość precyzyjna:

1.        Współpraca ma być elastyczna (a więc nie uregulowana jedną, stałą umową).

2.        Chodzi o współpracę horyzontalną - czyli podmiotami działającymi w tym samym segmencie rynku (także konkurującymi między sobą).

3.        Jest ona związana z polityką innowacji (innovation policy). Dotyczy elementów systemów innowacji.

Kluczowe dla tej definicji jest spostrzeżenie, że innowacje nie powstają tylko w obrębie poszczególnych jednostek, ale często są związane z efektem synergii jaki zachodzi wskutek współpracy. Dlatego zasadne jest mówienie o systemach innowacji. Pojęcie to zaproponował Christopher Freeman. Zostało ono zaadaptowane do potrzeb polityki wspierania innowacji w ramach UE. Aby móc zidentyfikować dokładnie podmioty tej polityki, definicja musiała zostać uszczegółowiona. Pojawiło się rozróżnienie narodowych i regionalnych systemów innowacji.

 

 

 

(...) Klaster przemysłowy (inne nazwy to m.in. grono, klaster regionalny) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

W polskiej literaturze zarządzania angielskie słowo cluster jest również tłumaczone jako grono. 

 

 

 

(...) Koncepcja klastrów opiera się na założeniu, że lokalizacja firmy w pobliżu innych przedsiębiorstw z tego samego sektora wzmacnia jej konkurencyjność pozwalając rozwijać się szybciej i osiągać lepsze wyniki. Do najważniejszych korzyści z obecności w klastrze można zaliczyć m.in.:

-         Możliwość wymiany informacji o nowych rynkach, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowych trendach i technologiach z innymi uczestnikami klastra.

-         Możliwość naśladowania najlepszych rozwiązań organizacyjnych, wymiany wiedzy oraz uczenia się od innych firm, co wpływa pozytywnie na wzrost produktywności i innowacyjności.

-         Rozwinięty rynek wyspecjalizowanych dostawców.

-         Łatwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

-         Niższe koszty działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców (niższe koszty transportu).

-         Promocja klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży.

-         Wsparcie eksperckie lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych.

-         Łatwość rozpoczęcia działalności (obecność potencjalnych klientów, ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzane przez zaangażowane w rozwój klastra władze lokalne, dobra infrastruktura, zainteresowanie funduszy venture capital, co pomaga zdobyć kapitał na początkowym etapie działalności firmy).

 

 

(...) W literaturze przedmiotu oprócz dywagacji nad samym terminologicznym określeniem koncepcji funkcjonuje jednocześnie wiele definicji klastra. Sytuację komplikuje dodatkowo istnienie wielu koncepcji teoretycznych w mniejszym bądź większym stopniu zbieżnych z koncepcją klastra np.: dystrykt przemysłowy, regionalny system innowacji, sieć innowacyjna itd.

Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla klastrów - determinuje ich międzynarodową konkurencyjność. Klastry innowacyjne mogą stać się motorami rozwoju danego kraju. Innowacyjne klastry różnią się od tradycyjnych lokalnych systemów produkcyjnych tym, że istotne jest tam partnerstwo i współpraca nie tylko między firmami, ale także między firmami i światem nauki i badań.

Zasadniczym celem polityki opartej o klastry powinno być trwałe podniesienie poziomu konkurencyjności lokalnej, regionalnej i narodowej gospodarki. Polityka oparta o klastry powinna prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Działania powinny skupiać się na wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej klastra poprzez ukierunkowanie rozwoju oraz wzrost specjalizacji kooperujących przedsiębiorstw i instytucji dla osiągnięcia korzyści skali i zakresu, podziału pracy oraz efektywnej kreacji w skali lokalnej wyspecjalizowanych czynników produkcji. Powinny być one jednocześnie wsparte kompleksem innych działań (na przykład w ramach polityki naukowej lub polityki konkurencji), dlatego też jedną z zasadniczych kwestii jest ich wzajemna koordynacja w celu uzyskania efektów synergicznych. Realizacja polityki opartej o klastry wymaga dalekowzroczności i cierpliwości. Efektywna i konsekwentnie wdrażana polityka oparta o klastry może prowadzić do przekształcenia się klastrów w regionalne systemy innowacji charakteryzujące się efektywną absorpcją i tworzeniem innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych.

 

 

 

Przedstawienie w prosty sposób działań klastrów oraz sposobów ich powoływania staje sie bardzo istotną kwestią. Oznaką nowoczesnej gospodarki są m.in. powstające struktury klastrowe, oparte na nieformalnych kontaktach i współpracy firm z pokrewnych branż, które konkurując i współpracując jednocześnie osiągają lepsze wyniki niż w pojedynkę. Nie chodzi tylko o podnoszenie jakości i poziomu technologicznego dóbr i usług, ale także o przepływ wiedzy i informacji. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrze szybciej się rozwijają i osiągają lepsze wyniki, niż ich niezrzeszona konkurencja. Niestety, główną przeszkodą w klastrowaniu jest niewiedza dotycząca klastrów, bariery mentalne i brak zaufania do wspólnych przedsięwzięć. Działania takie, jak przedstawiany przewodnik mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie specyfiki klastrów i przedstawienie rzetelnej informacji w formie zrozumiałej dla osoby nie mającej wcześniej kontaktu z taką formą współpracy, co winno skutkować zwiększeniem świadomości przedsiębiorców, a następnie wzrostem liczby inicjatyw klastrowych.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.12.2014
Fundacja ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM stawia na aktyw

(508-36)

W Warszawie obradowało Zgromadzenie Założycieli Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM. Przyjęto kierunki nowego planu działania oraz dokonano zmian organizacyjnych - powołano Zarząd w nowym składzie, uzupełniono skład Zgromadzenia Założycieli.

Członkowie Zgromadzenie Założycieli oraz zaproszeni goście omówili szczegóły udziału Fundacji w powołanym kilka dni wcześniej Polskim Klastrze Edukacyjnym (fundacja jest jego członkiem-założycielem). Obie organizacje działają na zasadzie non-profit. Kilkakrotnie podkreślano potrzebę wzmocnienia aktywu wspierającego planowane i podejmowanie działania. Postanowiono zaprosić do tego grona szerszą grupę ekspertów, działaczy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego itd. Oprócz dotychczas realizowanych zadań statutowych, m.in. opiniowania i wnioskowania niezbędnych zmian rozwiązań prawnych i organizacyjnych oraz udział w wychowaniu komunikacyjnym społeczeństwa, uznano za niezbędne wzmocnienie działań właśnie w zakresie - szeroko rozumianej - edukacji komunikacyjnej, a także prawnej. Za nadzwyczaj interesującą uznano propozycję przygotowania pozakodeksowego katalogu zachowań uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę wzmocnienia działań na rzecz wyjaśniania i propagowania istoty takich przedsięwzięć jak np. kampania społeczna pn. “10 mniej. Zwolnij!”.

Przypomnijmy – Fundacja, będąca organizacją pożytku publicznego, swój cel formułuje następująco: ograniczenie moralnych i materialnych strat, jakie ponosimy wskutek wypadków drogowych na polskich drogach. Wśród dotychczas realizowanych znalazły się konkretne inicjatywy i działania: kwestie obowiązkowego odpowiedniego oświetlenia przejść dla pieszych na obszarach zabudowanych; opracowanie aktualnych wytycznych Sądu Najwyższego dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, co przełoży się na zaostrzenie wymierzanych kar; opracowanie aneksów ustawowych do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w których w sposób zrozumiały zawarte byłyby odrębne przepisy dla pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami; wprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych dla kandydatów na kierowców w wieku 18-25 lat; organizacja systemu przewozów kabinowych; i inne działania.

Zgromadzenie Założycieli Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym dokonała zmiany Zarządu Fundacji. Przyjęto dymisję dotychczasowego prezesa, Jerzego Pomianowskiego oraz pozostałych członków. Z dniem 17 grudnia 2014 r. powołano nowy zarząd w składzie: Bożenna Chlabicz, Wojciech Pasieczny, Mirosław Szadkowski. Skład Zgromadzenia Założycieli Fundacji powiększono o nowych członków - Jerzego Pomianowskiego, dotychczasowego Prezesa Fundacji oraz Tomasza Matuszewskiego, eksperta z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. (jm)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.12.2014
Nowy zarząd Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM

W siedzibie Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM w Warszawie Zgromadzenie Założycieli Fundacji z dniem 17 grudnia 2014 r. powołało w skład Zarządu: Bożennę Chlabicz, Wojciecha Pasiecznego i Mirosława Szadkowskiego. Zarząd ukonstytuował się następująco: Bożenna Chlabicz - prezes, Wojciech Pasieczny i Mirosław Szadkowski - wiceprezesi. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany zarząd omówił zasady i organizację współpracy z Polskim Klastrem Edukacyjnym.

Gratulujemy wyboru i deklarujemy współpracę. (jm)

 

 

Bożenna Chlabicz, polonistka, dziennikarka, redaktor, wydawca. Redaktor naczelna portalu edukacyjnego wychowania komunikacyjnego “Bezpieczna Droga do Szkoły”, wyróżnionego statuetką PARTNER BRD przyznaną przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD. Zawodowo zajmuje się aspektami prawnymi związanymi z ruchem drogowym, bezpieczeństwem i edukacją komunikacyjną, jako redaktor i/lub autorka publikacji z zakresu przepisów ruchu drogowego - podręczników, pytań egzaminacyjnych, poradników, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz edukacją najmłodszych. Od 1995 roku - wolontariuszka, a od 2006 - wiceprezes Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM.

 

 

Wojciech Pasieczny, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych; wykładowca przedmiotu “Wypadki drogowe” na Podyplomowych Studiach Psychologia Transportu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; b. radca, mł. inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, inicjator wielu akcji na rzecz poprawy brd, podróżnik, żeglarz.

 

 

Mirosław Szadkowski, nauczyciel akademicki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu (od 1999 r.), b. prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Członek Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu brd.

 

 

Zarząd Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM: Bożenna Chlabicz - prezes, Wojciech Pasieczny i Mirosław Szadkowski - wiceprezesi Fundacji.

(Fot.: 508-32-35 fot. jola michasiewicz)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu